Các tín hữu Kitô Ấn độ kêu gọi

chính phủ nước này mở cuộc điều tra

về kỳ thị chống Kitô giáo

 

Các tín hữu Kitô Ấn độ kêu gọi chính phủ nước này mở cuộc điều tra về kỳ thị chống Kitô giáo.

Delhi, Ấn độ [CWN 10/2/2011] - Các tín hữu Kitô Ấn độ yêu cầu chính phủ nước này cho mở cuộc điều tra về các vụ kỳ thị chống Kitô giáo.

Với sự hổ trợ của Ðức cha Vincent Concessao, Tổng giám mục Delhi, Hội đồng các tín hữu Kitô toàn quốc kêu gọi chính phủ nước này hãy thiết lập một ủy ban để thu thập tài liệu và chống lại việc kỳ thị nhắm vào các tín hữu Kitô.

Năm 2006, chính phủ Ấn độ đã cho thành lập một ủy ban như thế để điều tra về các vụ kỳ thị chống người Hồi giáo.

Trong một tuyên ngôn mới đây, Hội đồng các tín hữu Kitô toàn quốc nói rằng Hội đồng "muốn chính phủ Ấn độ phải ý thức về tình trạng bị đẩy ra bên lề của các tín hữu Kitô khiến họ phải chịu cảnh nghèo đói, không được sở hữu đất đai và không được giáo dục". Theo hội đồng này, "các tín hữu Kitô gốc Dalit [tiện dân] là những người phải chịu kỳ thị một cách tỏ tường nhứt".

Theo thống kê của Tòa thánh, dân số Ấn độ hiện nay là một tỷ 150 triệu người. Trong số này, có 81 phần trăm theo Ấn giáo, 13 phần trăm theo Hồi giáo, không đầy một phần trăm theo Tin lành và khoảng 1.6 phần trăm là người Công giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page