Hội đồng Giám mục Hoa kỳ

thúc giục Hạ viện thông qua dự luật

ngăn cấm xử dụng Quỹ liên bang

để tài trợ cho việc phá thai

 

Hội đồng Giám mục Hoa kỳ thúc giục Hạ viện thông qua dự luật ngăn cấm xử dụng Quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai.

Washington [CWN 9/2/2011] - Hội đồng Giám mục Hoa kỳ thúc giục Hạ viện thông qua dự luật ngăn cấm xử dụng Quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai.

Ðại diện cho Hội đồng Giám mục Hoa kỳ để điều trần trước Hạ viện, ông Richard Doerflinger kêu gọi các dân biểu hãy nhanh chóng thông qua dự luật gọi tắt là "HR3" nhằm ngăn cấm chính phủ xử dụng tiền đóng thuế của người dân để tài trợ cho việc phá thai. Dự luật này được soạn dựa theo tu chính án "Hyde" và tu chính án "Hyde/Weldon".

Ðược thông qua năm 1976, tu chính án "Hyde" ngăn cấm chính phủ Liên bang xử dụng tiền thuế của người dân để tài trợ cho việc phá thai. Ðược thông qua năm 2004, tu chính án "Hyde/ Weldon" bảo vệ quyền tự do lương tâm của các nhân viên y tế.

Ông Doerflinger nói rằng dự luật "HR3" đã được soạn thảo rất kỷ. Ðây là một biện pháp hợp lý để duy trì các chính sách được dân chúng rộng rãi ủng hộ nhằm ngăn chận chính phủ tích cực quảng bá việc phá thai.

Ông Doerflinger hiện đang là phó giám đốc của văn phòng các hoạt động bênh vực sự sống thuộc Hội đồng Giám mục Hoa kỳ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page