Ðức thánh cha nhấn mạnh đến

chứng tá cuộc sống

 

Ðức thánh cha nhấn mạnh đến chứng tá cuộc sống.

Roma [Asianews 9/2/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nhấn mạnh đến chứng tá cuộc sống của người rao giảng Tin mừng.

Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 9 tháng 2 năm 2011, Ðức thánh cha đã ôn lại cuộc đời và giáo huấn của thánh Petrus Canisius, một vị tiến sĩ hội thánh sống vào thế kỷ thứ 16 tại Ðức. Nhân dịp này ngài nhắn nhủ những ai rao giảng Tin mừng hãy làm chứng cho Chúa Giesu bằng một cuộc sống thánh thiện.

Thánh Pieter Kanijis hay còn gọi bằng tiếng latinh là Canisius sinh năm 1521 tại Nijmegen, Hòa lan. Năm 1542, ngài gia nhập Dòng Tên và chịu chức linh mục tại Koln, Ðức. Năm sau ngài tham dự công đồng Trento.

Năm 1548, đấng sáng lập dòng tên là thánh Inhaxio Loyola cho ngài sang Roma thụ huấn trước khi gởi ngài đến học viện Messina là nơi thánh nhân làm công việc khiêm tốn trong nhà. Năm 1549, thánh nhân tốt nghiệp tiến sĩ thần học và thánh Inhaxio gởi ngài đến Baviere, Ðức. Tại đây, với tư cách là khoa trưởng, viện trưởng và phó chưỡng ấn của đại học Ingolstadt, ngài lo về vấn đề học vấn trong học viện cũng như canh tân đời sống đạo và luân lý của dân chúng". Tại Vienna là nơi thánh nhân đảm trách việc cai quản giáo phận trong một thời gian, thánh nhân làm mục vụ trong các bệnh viện và nhà tù và chuẩn bị cho ấn hành quyển sách giáo lý do ngài biên soạn.

Năm 1556, thánh Canisius thành lập Học viện Praha và cho tới năm 1569, trở thành bề trên tiên khởi của tỉnh dòng tại miền Thượng Ðức. Với chức vụ này, ngài thiết lập mạng lưới các cộng đồng Dòng Tên làm việc trong các học viện: đây là khởi điểm của công cuộc cải tổ của Giáo hội Công giáo. Trong giai đoạn này, thánh nhân tham gia vào cuộc đối thoại với các nhà lãnh đạo Tin lành. Ngài cũng là Sứ thần Tòa thánh tại Balan và trình bày về việc rước lễ dưới hai hình bánh rượu cũng như danh mục các sách bị cấm tại khóa họp cuối cùng của công đồng Trento. Năm 1580, thánh nhân về hưu tại Freiburg, Thụy sĩ, dành toàn thời giờ cho việc giảng dạy và viết sách. Thánh nhân qua đời ngày 21 tháng 12 năm 1597. Ðược đức Pio IX tôn phong Chân phước năm 1864, thánh nhân được Ðức Pio XI tôn phong Hiển Thánh và công bố là tiến sĩ hội thánh năm 1925.

Ôn lại cuộc đời của vị thánh tiến sĩ hội thánh này, Ðức thánh cha nói rằng "đời sống Kitô không thể lớn lên nếu không được nuôi dưỡng bằng việc tham dự phụng vụ, cách riêng thánh lễ Chúa nhựt và cầu nguyện mỗi ngày". Ðức thánh cha khuyên các tín hữu mỗi ngày nên đặt mình ra trước mặt Chúa để lắng nghe và truyện vãn với Ngài. Theo Ðức thánh cha, thánh Canisius dạy chúng ta rằng đời sống tông đồ chỉ mang lại hoa trái cứu độ nếu người rao giảng Tin mừng biết làm chứng cho Chúa Giesu bằng một cuộc sống thánh thiện.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page