Các Ðức giám mục Phi luật tân

kêu gọi người Công giáo nước này

chống lại dự luật y tế sản sinh

 

Các Ðức giám mục Phi luật tân kêu gọi người Công giáo nước này chống lại dự luật y tế sản sinh.

Manila [CNA 8/2/2011] - Các Ðức giám mục Phi luật tân kêu gọi người Công giáo nước này chống lại dự luật y tế sản sinh.

Ðược biết quối hộc Phi luật tân đang chuẩn bị thông qua một dự luật nhằm cho phép chính phủ kiểm soát dân số xuyên qua việc quảng bá những phương tiện ngừa thai nhân tạo và cưỡng bách giáo dục tính dục trong các trường học.

Một số Giám mục như Ðức cha Ramon Arguelles, Tổng giám mục Lipa và Ðức cha Arturo Bastes, Giám mục Sorsogon, còn kêu gọi người Công giáo "bất tuân phục".

Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Veritas hôm 3 tháng 2 năm 2011, Ðức cha Arguelles nói rằng ngài không hề có ý "phản động" và chống chính phủ. Tuy nhiên ngài nhấn mạnh rằng người Công giáo cần phải công khai bác bỏ dự luật. Ngài cũng bênh vực quyền của các Ðức giám mục được "công bố" giáo huấn của Giáo hội khi quốc hội chuẩn bị thông qua dự luật.

Hai vị Giám mục trên đây đã lên tiếng sau khi Hội đồng Giám mục Phi luật tân cho công bố lá thư mục vụ trong đó các ngài mạnh mẽ lên án dự luật và kêu gọi người Công giáo tẩy chay dự luật.

Trong lá thư mục vụ đề ngày 30 tháng Giêng năm 2011, các Ðức giám mục Phi luật tân nói rằng "Dự luật không chỉ là một vấn đề Công giáo, nó còn là một sự tấn công vào những giá trị nhân bản đích thực và văn hóa Phi luật tân trong những gì có liên quan đến sự sống" mà mọi người dân Phi đều trân quý từ ngàn xưa.

Sở dĩ các Ðức giám mục Phi luật tân kêu gọi chống lại dự luật là bởi vì dự luật này không tôn trọng "sự sống thánh thiêng đang được thành hình hay sắp sinh ra".

Các ngài khẳng định: "ngăn cản sự sống con người được hình thành và sinh ra chắc chắn là một hành động đi ngược lại với chân lý nền tảng về sự sống con người".

Các nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân cũng nói rằng quảng bá các phương pháp ngừa thai nhân tạo và giáo dục tính dục trong các trường học để kiểm soát dân số sẽ không giải quyết được những vấn đề liên quan đến nghèo đói.

Thay vào đó, các vị chủ chăn Giáo hội tại Phi kêu gọi các nhà lập pháp nước này hãy buộc chính phủ phải xây dựng nhiều bệnh viện hơn tại các vùng nông thôn, gia tăng các dịch vụ y tế, xây cất nhiều trường học hơn, gia tăng tài trợ cho việc giáo dục người nghèo và cải thiện hạ tầng cơ sở.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page