Gần 60 phần trăm

người Pháp tin có Chúa

 

Gần 60 phần trăm người Pháp tin có Chúa.

Paris [Zenit 7/2/2011] - Gần 60 phần trăm người Pháp tin có Chúa.

Theo một cuộc thăm dò được cho công bố trên báo "Le Parisien" nhân dịp cuốn phim có tựa đề "Ai muốn được yêu thương?" được trình chiếu, phần lớn người dân Pháp tin có Chúa hay đặt vấn đề về Thiên Chúa.

Cuốn phim được thực hiện dựa trên quyển tiểu thuyết tự thuật của ông Thierry Bizot. Trong cuốn sách, ông Bizot thuật lại cuộc trở lại của mình. Cuốn phim do đạo diễn Anne Giafferi, vợ ông Bizot, thực hiện.

Cuộc thăm dò nói trên cho thấy có 34 phần trăm người Pháp nói rằng họ không tin có Chúa. Chỉ có 8 phần trăm trả lời rằng họ không biết mình có tin Chúa hay không và không đặt vấn đề này.

Người Pháp cũng nói đến tầm quan trọng của việc tìm ra những người đặt những câu hỏi về Thiên Chúa. 43 phần trăm nói rằng rất khó để nói về Thiên Chúa, hoặc là vì họ không nghĩ đến hoặc là vì họ không tìm thấy một môi trường tốt để nói về Thiên Chúa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page