Các Ðức giám mục Costa Rica

chống lại việc thụ thai trong ống nghiệm

 

Các Ðức giám mục Costa Rica chống lại việc thụ thai trong ống nghiệm.

Costa Rica [CWN 7/2/2011] - Các Ðức giám mục Costa Rica chống lại việc thụ thai trong ống nghiệm.

Trong một tuyên ngôn mới đây, các Ðức giám mục tại quốc gia Trung Mỹ này lên việc hợp pháp hóa hành động thụ thai trong ống nghiệm.

Tuyên ngôn của các Ðức giám mục Costa Rica khẳng định rằng "Về phương diện luân lý, Giáo hội chống lại việc thụ thai trong ống nghiệm".

Các vị chủ chăn tại quốc gia Trung Mỹ này nói rằng thực hành này tự nó là điều không được phép và đi ngược lại phẩm giá của sự tác sinh và giao hợp vợ chồng, ngay cả khi phải xử dụng mọi phương tiện để tránh cái chết của phôi thai.

Hơn nữa, theo các Ðức giám mục Costa Rica, hành động tiêu hủy các phôi thai lại càng đáng bị lên án hơn. Nếu Costa Rica hợp pháp hóa việc thụ thai trong ống nghiệm, quốc gia này sẽ đồng ý để cho các thai nhi, "những con người vô phương tự vệ nhứt, bị tuyển chọn, loại trừ, sát hại hay xử dụng như một chất liệu sinh học".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page