Ðức thánh cha kêu gọi các chủng sinh

đào sâu đời sống nội tâm và cộng đồng

 

Ðức thánh cha kêu gọi các chủng sinh đào sâu đời sống nội tâm và cộng đồng.

Vatican [VIS 7/2/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi các chủng sinh đào sâu đời sống nội tâm và cộng đồng.

Sáng thứ Hai 7 tháng 2 năm 2011, trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên phiên khoáng đại của Bộ giáo dục Công giáo, Ðức thánh cha đề cao giáo dục như một hoạt động bác ái và đặc biệt kêu gọi các chủng sinh đào sâu đời sống nội tâm và cộng đồng cũng như thận trọng trong việc xử dụng Internet.

Ðược biết: khoảng 60 vị gồm Hồng y, Giám mục và các cố vấn của bộ giáo dục Công giáo đang tham dự đại hội từ ngày 7 đến 9 tháng 2 năm 2011 dưới sự chủ tọa của Ðức hồng y Zenon Grocholewski, người đứng đầu bộ giáo dục Công giáo. Hội nghị xoay quanh vấn đề giáo dục, huấn luyện cũng như nghiên cứu dự thảo văn kiện về Internet và đào tạo trong các chủng viện.

Trong bài nói chuyện với các tham dự viên, Ðức thánh cha nhận xét rằng việc giáo dục và huấn luyện ngày nay là một trong những thách đố cấp thiết nhứt mà Giáo hội và các tổ chức của Giáo hội được kêu gọi để đương đầu. Công tác giáo dục ngày càng trở nên cam go hơn, vì trong một nền văn hóa nhiều khi đề cao chủ thuyết duy tương đối như một thứ kinh tin kính, con người thiếu ánh sáng chân lý và do đó nghi ngờ về các giá trị căn bản của cuộc sống cá nhân và cộng đoàn. Trong bối cảnh này, Ðức thánh cha đề cao việc giáo dục như một hoạt động tình thương đòi hỏi phải có tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và cuộc sống phù hợp với những gì mình tin và giảng dạy.

Ðề cập đến việc huấn luyện trong chủng viện, Ðức thánh cha đặc biệt kêu gọi các chủng sinh hãy đào sâu đời sống nội tâm, bởi vì Chúa nói với tâm hồn bằng một tiếng nói mà ta chỉ có thể nghe thấy trong thinh lặng. Nhưng theo Ðức thánh cha, chủng viện cũng là thời kỳ đòi hỏi phải có sự sẵn sàng sống chung và chiều kích cộng đoàn.

Riêng về việc xử dụng Internet, Ðức thánh cha nhắc nhở các chủng sinh phải thận trọng đối với phương tiện này.

Cuối cùng, Ðức thánh cha kêu gọi liên kết chặt chẽ thần học với Kinh Thánh để Kinh Thánh thực sự là linh hồn và con tim của thần học. Ngài nói rằng nhà thần học không được quên mình là người nói với Thiên Chúa. Vì thế, điều tối quan trọng là cần phải liên kết thần học với kinh nguyện bản thân và cộng đoàn, nhứt là phụng vụ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page