Caritas Úc đại lợi kêu gọi tỏ tình liên đới

với những người dễ bị tổn thương nhứt

 

Caritas Úc đại lợi kêu gọi tỏ tình liên đới với những người dễ bị tổn thương nhứt.

Sydney [Cathnews 4/2/2011] - Caritas Úc đại lợi kêu gọi tỏ tình liên đới với những người dễ bị tổn thương nhứt.

Theo tuần báo Công giáo "The Catholic Weekly" của Tổng giáo phận Sydney, Caritas Úc đại lợi đã kêu gọi mọi người dân Úc hãy tiếp tục tỏ tình liên đới với những cộng đồng dễ bị tổn thương nhứt tại nước này.

Ông Jack de Groot, giám đốc điều hành của Caritas Úc đại lợi nói rằng "đối với tất cả những ai đang trải qua thiên tai, những ai đang chịu gánh nặng của nghèo đói, thì việc giúp đỡ và tình liên đới của mọi người có một giá trị vô giá".

Ông De Groot nhắc lại rằng trong năm 2010 có thêm 64 triệu người trên thế giới rơi vào cảnh nghèo nàn cùng cực.

Người Công giáo Úc vẫn luôn quảng đại đóng góp cho các công cuộc từ thiện. Trong chiến dịch quyên góp mùa chay năm 2010, dự án có tên là "Cảm thông" do Caritas phát động đã thu nhận được trên 9 triệu úc kim.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page