Các Ðức giám mục Phi luật tân

yêu cầu người Công giáo không được

treo lẫn lộn các biểu tượng

của các tôn giáo khác nhau

 

Các Ðức giám mục Phi luật tân yêu cầu người Công giáo không được treo lẫn lộn các biểu tượng của các tôn giáo khác nhau.

Manila [Ucanews 3/2/2011] - Các Ðức giám mục Phi luật tân yêu cầu người Công giáo không nên treo lẫn lộn các biểu tượng của các tôn giáo khác nhau.

Hôm thứ Tư mùng 2 tháng 2 năm 2011, Hội đồng Giám mục Phi luật tân đã lên tiếng cảnh cáo người Công giáo về thái độ mà các ngài gọi là "ăn chắc" với các tôn giáo.

Ðức ông Pedro Quitorio, giám đốc phòng báo chí của Hội đồng Giám mục Phi luật tân nói rằng một trong những thái độ "ăn chắc" này là trưng bày trong nhà cả hình ảnh của Santo Nino, tức Chúa Giesu Hài Ðồng lẫn Ðức Phật Thích Ca.

Ðức ông phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Phi luật tân nói: "Nếu bạn muốn là một tín hữu Kitô thì hãy là một tín hữu hữu Kitô. Ðừng làm một người Công giáo với não trạng "ăn chắc", bởi vì điều đó có nghĩa là bạn không tin Chúa Kitô".

Ðức ông Quitorio cho biết thái độ "chiết trung hổ lốn" này thường thấy trong dịp Ðầu Năm Âm Lịch.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page