Một nhà truyền giáo tại Ai cập nói rằng

những người biểu tình đòi hỏi dân chủ

chứ không phải một quốc gia Hồi giáo

 

Một nhà truyền giáo tại Ai cập nói rằng những người biểu tình đòi hỏi dân chủ chứ không phải một quốc gia Hồi giáo.

Cairo [CWN 3/2/2011] - Một nhà truyền giáo tại Ai cập nói rằng những người biểu tình đòi hỏi dân chủ chứ không phải một quốc gia Hồi giáo.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, cha Luciano Verdoscia, một nhà truyền giáo người Ý đang làm việc trong một khu phố nghèo tại thủ đô Cairo, khẳng định rằng những người biểu tình chống chính phủ quan tâm đến những cải tổ dân chủ hơn là thiết lập một quốc gia Hồi giáo.

Nhà truyền giáo này giải thích rằng "nói chung, bầu khí biểu tình vui như một lễ hội". Ngài nói rằng ngài chưa thấy có hành vi cuồng tín nào trong các cuộc biểu tình.

Cha Verdoscia cho biết: những người trẻ mà ngài đã có dịp nói chuyện với nói rằng họ muốn một chế độ dân chủ chứ không phải một chính phủ Hồi giáo. Cha nhìn nhận rằng chính giới trẻ đứng ra tổ chức các cuộc biểu tình, chứ không phải Tổ chức "Huynh đệ Hồi giáo".

Nhà truyền giáo này cảnh báo rằng không ai biết được điều gì sẽ xảy ra, bởi vì tổ chức "Huynh đệ Hồi giáo" là một phong trào qui tụ nhiều thành phần khác nhau: có người chủ trương bạo động, có người ôn hòa, có người tìm kiếm đối thoại, có người chỉ muốn đối đầu.

Ðược thành lập năm 1929, tổ chức "Huynh đệ Hồi giáo" có chủ trương phục hồi quốc gia Hồi giáo vốn đã chấm dứt cùng với sự sụp đổ của đế quốc Ottoman, áp đặt luật Hồi giáo Sharia và liên kết các quốc gia Hồi giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page