Ðức thánh cha tiếp kiến

tân đại sứ Áo bên cạnh Tòa thánh

 

Ðức thánh cha tiếp kiến tân đại sứ Áo bên cạnh Tòa thánh.

Vatican [Zenit 3/2/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng "ngôi nhà chung" Âu Châu cần có những cội rễ của nó.

Ðức thánh cha đã nhắc lại điều này khi tiếp kiến tân đại sứ Áo bên cạnh Tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư sáng thứ Năm mùng 3 tháng 2 năm 2011.

Ðức thánh cha nói với ông Alfons Kloss, tân đại sứ Áo, rằng ngài đánh giá cao những nỗ lực của nước Áo trong việc bảo vệ Thánh Giá và tự do tôn giáo.

Theo Ðức thánh cha, việc xây dựng ngôi nhà chung Âu Châu chỉ có thể thành công nếu đặt nền móng trên Kitô giáo và những giá trị của Tin mừng.

Ðề cập đến sự phức tạp của Âu Châu, Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng các nước Âu châu được mời gọi "tái khám phá các cội rễ Kitô" trong việc tìm kiếm công ích.

Theo Ðức thánh cha, Âu châu không chỉ cần có một nền "văn hóa Âu châu", mà là "một đức tin sống nơi Chúa Kitô và tình thương đối với tha nhân được xây dựng trên Lời và Cuộc sống của Chúa Kitô" cũng như gương của các thánh.

Trong bài ngỏ lời với tân đại sứ Áo, Ðức thánh cha cũng nhắc đến 4 chứng nhân vĩ đại của nước Áo vừa mới được tôn phong Chân phước. Ngài ghi nhận rằng nước Áo luôn luôn gần gũi với người kế vị thánh Phero. Qua văn hóa, lịch sử và ngay cả trong cuộc sống mỗi ngày, Áo là quốc gia luôn thể hiện một đức tin Công giáo sâu xa như được chứng tỏ qua việc hàng trăm ngàn người đến gặp gỡ ngài trong chuyến viếng thăm và hành hương tại trung tâm thánh mẫu Mariazell cách đây 4 năm.

Nhận định về truyền thống sống chung giữa "các nền văn hóa và các tôn giáo" tại Áo, về mối quan hệ giữa Nhà nước và tôn giáo tại nhiều nước Âu Châu, Ðức thánh cha nói rằng có một số chính phủ tìm cách loại trừ tôn giáo ra khỏi đời sống công cộng cũng như muốn "tục hóa sứ điệp Tin mừng" bằng cách thích nghi nó với "văn hóa hiện đại". Chính trong bối cảnh này mà ngài hoan nghênh việc chính phủ Áo dấn thân bảo vệ Thánh giá và thăng tiến tự do tôn giáo, nhờ đó Giáo hội mới có thể hoạt động "vì lợi ích của cộng đồng", nhứt là xuyên qua công tác giáo dục và bác ái.

Ðức thánh cha cũng đề cập đến chính sách gia đình, một trong những nguyên tắc nền tảng của đời sống nhân bản và trật tự xã hội. Ngài khẳng định rằng gia đình là "một trường dạy nhân bản", được xây dựng trên "tình yêu hổ tương, sự thủy chung và hợp tác". Chính vì thế mà Ðức thánh cha kêu gọi chính phủ Áo hãy đặc biệt bảo tồn hôn phối giữa một người nam và một người nữ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page