Ðức Thánh Cha tiếp kiến

Cộng đoàn Emmanuel

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến Cộng đoàn Emmanuel.

Vatican (SD 3-2-2011) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 khích lệ các thành viên Cộng đoàn Emmanuel tiếp tục sống linh đạo Thánh Thể, đào sâu tình hiệp thông và thực thi sứ mạng truyền giáo.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 3 tháng 2 năm 2011 dành cho 60 đại biểu của Cộng đoàn Emmanuel nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, 20 năm được Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân nhìn nhận qui chế, và 20 năm vị sáng lập qua đời là ông Pierre Goursat, đang được Giáo Hội cứu xét án phong chân phước. Cộng đoàn này hiện nay là một hiệp hội giáo dân thuộc quyền Tòa Thánh, được thành lập tại Pháp năm 1972, dựa trên kinh nghiệm của Phong trào canh tân trong Thánh Linh, và hiện có hơn 8 ngàn thành viên tại 60 quốc gia trên thế giới, trong số này có một nửa tại Pháp. Ngoài các giáo dân, cộng đoàn còn có lối 240 linh mục, hàng trăm chủng sinh, hơn 170 nữ tu và 25 tu huynh.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh Cha nhận xét rằng "ân sủng sâu xa của Cộng đoàn anh chị em đến từ việc chầu Mình Thánh Chúa. Từ việc thờ lạy này nảy sinh lòng cảm thương đối với tất cả mọi người và lòng khao khát truyền giảng Tin Mừng. Trong tinh thần đoàn sủng của anh chị em, tôi khích lệ anh chị em hãy đào sâu đời sống thiêng liêng bằng cách dành một chỗ thiết yếu cho cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Kitô là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta.. Trong Thánh Thể, anh chị em tìm được nguồn mạch mọi sự dấn thân theo Chúa Kitô; trong việc thờ lạy Chúa, anh chị em thanh tẩy cái nhìn của mình về đời sống thế giới".

Ðức Thánh Cha cũng xác quyết rằng "Một cuộc sống Thánh Thể chân chính là một đời sống truyền giáo. Trong một thế giới nhiều khi bị mất hướng đi và đang tìm kiếm những lý do mới để sống, ánh sáng của Chúa Kitô phải được trao cho mọi người. Anh chị em hãy trở thành những thừa sai nhiệt thành của Tin Mừng giữa những người nam nữ ngày nay, được nâng đỡ bằng một cuộc sống hoàn toàn được Chúa Kitô thu hút! Anh chị em hãy khao khát loan báo Lời Chúa!"

Ðức Thánh Cha nói thêm rằng "Tôi đặc biệt mời gọi Cộng đoàn của anh chị em sống tình hiệp thông đích thực giữa các phần tử với nhau. Tình hiệp thông này không phải chỉ là tình liên đới giữa con người với nhau, nhưng dựa trên quan hệ của anh chị em với Chúa Kitô và trên một quyết tâm chung phụng sự Chúa. Ðời sống cộng đoàn mà anh chị em mong ước phát huy, trong sự tôn trọng bậc sống của mỗi người, sẽ là một chứng tá sống động cho xã hội về tình yêu thương huynh đệ phải linh hoạt mọi quan hệ giữa con người với nhau. Tình hiệp thông huynh đệ là một lời loan báo một thế giới mới mà Chúa Kitô đến để thiết lập".

Sau cùng Ðức Thánh Cha nhắc nhở Cộng đoàn Emmanuel rằng hoạt động truyền giáo của Cộng đoàn phải không ngừng thích ứng với thực tại của Giáo Hội địa phương, luôn quan tâm hòa hợp và cộng tác với các mục tử, dưới quyền của Ðức Giám Mục giáo phận.

Án phong chân phước cho ông Pierre Goursat (1914-1991) đã được khởi sự tại giáo phận Paris hồi tháng 2-2010.

(SD 3-2-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page