Ðức Thánh Cha tiếp kiến

Tân Ðại Sứ Áo cạnh Tòa Thánh

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến Tân Ðại Sứ Áo cạnh Tòa Thánh.

Vatican (SD 3-2-2011) - Sáng ngày 3 tháng 2 năm 2011, Ðức Thánh Cha đã tiếp kiến tân đại sứ Áo cạnh Tòa Thánh, ông Alfons Kloss, đến trình quốc thư. Ngài kêu gọi tôn trọng chỗ đứng của tôn giáo trong xã hội, bênh vực hôn nhân và gia đình.

Ðại sứ Kloss năm nay 58 tuổi (1953), nguyên là cố vấn ngoại giao của Tổng thống Áo với cấp bậc đại sứ.

Trong diễn văn chào mừng ông tân đại sứ Áo, Ðức Thánh Cha nhắc đến quan hệ căng thẳng giữa Nhà Nước và tôn giáo tại nhiều nước Âu Châu, vì nhà cầm quyền chính trị nghĩ rằng các xác tín tôn giáo của các công dân chỉ là những điều cá nhân riêng tư, và không cho xuất hiện trên diễn đàn công cộng, nhưng đàng khác, Nhà Nước lại tìm cách áp đặt các tiêu chuẩn đời cho các cộng đoàn tôn giáo. Dường như người ta muốn Tin Mừng phải phù hợp với văn hóa, nhưng đồng thời lại không muốn văn hóa được tôn giáo góp phần hình thành.

Ðức Thánh Cha cũng phê bình cái nhìn về những hoạt động bác ái, xã hội của Giáo Hội: tuy người ta nhìn nhận các hoạt động này như một sự dấn thân của Giáo Hội, nhưng không muốn nhìn thấy căn cội sâu xa của các hoạt động ấy là ở nơi Thiên Chúa, Ðấng là Tình Thương. Ngài nói: "Cần phải nhìn các hoạt động của Giáo Hội trong toàn thể chiều kích tôn giáo, để có thể chống lại xu hướng cá nhân chủ nghĩa ích kỷ."

Ðức Thánh Cha cũng kêu gọi các chính quyền Âu Châu bênh vực hôn nhân và gia đình. Ðây là trường học dạy về nhân đạo với những hậu quả tích cực đối với cá nhân cũng như xã hội. Thực vậy, gia đình được kêu gọi sống và chăm sóc tình yêu thương nhau và sự thật, sự tôn trọng và công bằng, sự trung thành và cộng tác, việc phục vụ và thái độ sẵn sàng đối với tha nhân, nhất là những người yếu thế. Trong thực tế, hiện nay các gia đình đông con phải chịu nhiều thiệt thòi, có mức sống thấp, khó được đạt tới nền giáo dục, phải mang nợ nần và có mức độ ly dị cao hơn. (SD 3-2-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page