Ðức Thánh Cha cử hành

Ngày Ðời Sống Thánh Hiến với các tu sĩ

 

Ðức Thánh Cha cử hành Ngày Ðời Sống Thánh Hiến với các tu sĩ.

Vatican (SD 2-2-2011) - Chiều ngày 2 tháng 2 năm 2011, lễ Ðức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Ðền Thánh, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã chủ sự kinh chiều trọng thể với các tu sĩ nam nữ nhân ngày Ðời sống Thánh hiến lần thứ 15. Ngài nhắn nhủ các tu sĩ hãy chuyên cần nguyện gẫm Lời Chúa và làm chứng tá Kitô trong môi trường tôn giáo bị gạt ra ngoài lề xã hội ngày nay.

Ðây là lần thứ hai ngày Ðời sống Thánh Hiến được Ðức Thánh Cha và các tu sĩ cử hành dưới hình thức buổi hát kinh chiều tại Ðền thờ Thánh Phêrô. Trong những năm trước đây, các tu sĩ nam nữ tham dự thánh lễ do Ðức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các dòng tu chủ sự, và cuối thánh lễ, Ðức Thánh Cha đến gặp gỡ và ban huấn dụ.

Hiện diện tại buổi hát kinh chiều, đặc biệt có 3 Hồng Y, và vị tân Tổng trưởng của Bộ các dòng tu là Ðức Tổng Giám Mục João Braz de Aviz, người Brazil, Ðức Tổng Giám Mục Joseph Tobin, dòng Chúa Cứu Thế, Tổng thư ký của Bộ, các chức sắc của Bộ, cùng với đông đảo các bề trên và hàng ngàn tu sĩ nam nữ.

Trước khi Kinh Chiều bắt đầu lúc 5 giờ rưỡi, một thày phó tế đã đặt Mình Thánh Chúa vào mặt nhật và cộng đoàn cùng hát bài kính Thánh Thể.

Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa biến cố Ðức Mẹ dâng Chúa Hài Ðồng Giêsu vào Ðền Thánh, đặc biệt là thái độ ngôn sứ của hai cụ già Simeon và Anna. Ngài nói: "Lễ dâng Chúa Giêsu vào Ðền Thánh là một hình ảnh hùng hồn về sự tận hiến trọn cuộc sống đối với bao nhiêu người nam nữ, được kêu gọi diễn lại trong Giáo Hội và thế giới, qua các lời khuyên Phúc Âm, "những nét đặc biệt của Chúa Giêsu khiết tịnh, thanh bần và vâng phục" (Tông Huấn 'Ðời sống thánh hiến',1).

Ðức Thánh Cha nhắn nhủ những người thánh hiến hãy "chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa, vì mọi sự khôn ngoan trong cuộc sống đều phát sinh từ Lời Chúa! Anh chị em hãy tìm hiểu lời Chúa qua việc Lectio divina, nguyện gẫm Lời Chúa, vì đời sống thánh hiến nảy sinh từ việc lắng nghe Lời Chúa và đón nhận Tin Mừng như qui luật sống của mình. Sống theo Chúa Kitô, khiết tịnh, thanh bần và vâng phục như thế chính là một "sự chú giải sống động" về Lời Chúa. Chúa Thánh Linh, Ðấng mà nhờ Ngài Kinh Thánh được viết ra, cũng là Ðấng soi sáng Lời Chúa bằng một ánh sáng mới cho các vị sáng lập dòng. Từ đó nảy sinh mọi đoàn sủng và mọi qui luật đều muốn là điều diễn tả Lời Chúa, đưa tới những hành trình cuộc sống Kitô mang đậm tính chất quyết liệt của Tin Mừng" (Tông Huấn Verbum Domini, 83).

Ðức Thánh Cha cũng khẳng định rằng: "Ngày nay chúng ta thường sống trong những xã hội phát triển hơn, một hoàn cảnh nhiều khi có đặc tính đa nguyên mạnh mẽ, do sự dần dần gạt tôn giáo ra ngoài lề lãnh vực công cộng, và do chủ thuyết duy tương đối về các giá trị cơ bản. Ðiều này đòi chứng tá Kitô của chúng ta phải chiếu sáng rạng ngời và lời nói đi đôi với việc làm; nó cũng đòi nỗ lực giáo dục Kitô của chúng ta ngày càng phải có đặc tính quan tâm và quảng đại hơn. Nhất là hoạt động tông đồ của anh chị em phải trở thành một sự dấn thân trọn cuộc sống, tiến tới Sự Khôn Ngoan như chân lý và vẻ đẹp, chân lý rạng ngời nhờ thái độ kiên trì hăng say. Anh chị em hãy biết qui hướng tâm trí con người thời nay về cuộc sống tốt lành của Tin Mừng, nhờ sự khôn ngoan trong cuộc sống của anh chị em, với lòng tín thác nơi khả năng vô tận của nền giáo dục chân chính".

Sau Kinh Chiều, Ðức Thánh Cha và cộng đoàn đã chầu Mình Thánh Chúa và ngài ban phép lành cho tất cả mọi người. (SD 2-2-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page