Ðức hồng y cựu chủ tịch

Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo

được trao tặng huy chương Lambeth

của Giáo hội Anh giáo

 

Ðức hồng y cựu chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo được trao tặng huy chương Lambeth của Giáo hội Anh giáo.

London [CWN 26/1/2011] - Ðức hồng y Walter Kasper được trao tặng huy chương Lambeth của Giáo hội Anh Giáo.

Mới đây, Ðức cha Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury, thủ lãnh Liên hiệp Anh Giáo thế giới, đã trao tặng "Thánh Giá Lambeth" cho Ðức hồng y Walter Kasper, cựu chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo. Kể từ năm 1939, Giáo hội Anh Giáo thường trao tặng huy chương này cho những người ngoài Anh giáo có công trong việc cổ võ sự hiệp nhứt Kitô giáo.

Ðức hồng y Kasper đã làm chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo từ năm 2001 đến năm 2010.

Trong bài diễn văn đáp từ khi nhận huy chương, Ðức hồng y Kasper nói rằng ngài luôn mong ước được hiểu rõ hơn Anh Giáo. Ngài nói với Ðức tổng giám mục Canterbury rằng hiểu được bản sắc của Anh giáo không chỉ là việc của người Công giáo, mà còn là vấn đề của chính người Anh giáo.

Theo Ðức hồng y cựu chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo, có hai vấn đề nền tảng trong cuộc đối thoại đại kết. Một là: phải hiểu như thế nào về "công giáo tính" khi chúng ta tuyên xưng một Giáo hội duy nhứt, thánh thiện, công giáo và tông truyền? Vấn đề thứ hai là: làm thế nào để tiếp cận với não trạng hiện đại và hậu hiện đại trong xã hội tây phương đa nguyên và bị tục hóa?

Ðức hồng y nói rằng đây là những vấn đề chung của hai Giáo hội và các câu trả lời thường lại khác nhau.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page