Chính phủ Phi luật tân sẽ

không ủng hộ

các biện pháp ngừa thai nhân tạo

 

Chính phủ Phi luật tân sẽ không ủng hộ các biện pháp ngừa thai nhân tạo.

Manila [CWN 25/1/2011] - Chính phủ Phi luật tân sẽ không ủng hộ các biện pháp ngừa thai nhân tạo.

Sau các cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo, chính phủ của tổng thống Benigno Aquino đã quyết định không ủng hộ những biện pháp ngừa thai nhân tạo được đề nghị trong dự luật y tế sản sinh.

Thay vào đó, chính phủ nước này cam kết ủng hộ dự luật về sinh sản có trách nhiệm. Dự luật này không đề nghị kiểm soát dân số và đề cập đến việc ngừa thai, mà chỉ nhắm đến việc xóa đói giảm nghèo.

"Làm cha mẹ có trách nhiệm" là một kiểu nói được đức Phaolo VI xử dụng trong thông điệp "Sự sống con người". Theo Ðức cha Paciano Aniceto, "làm cha mẹ có trách nhiệm" là một "nguyên tắc về quảng đại". Theo vị Tổng giám mục này, "các cặp vợ chồng không bị Giáo hội buộc phải sinh sản số con cái mà họ không thể giáo dục thành công dân của Chúa, nhưng họ cũng cũng không nên ích kỷ trong việc sinh con đẻ cái".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page