Một học giả Do thái

sống sót từ cuộc sát tế

vinh danh đức Gioan Phaolo II

 

Một học giả Do thái sống sót từ cuộc sát tế vinh danh đức Gioan Phaolo II.

Washington [CWN 17/1/2011] - Một học giả Do thái sống sót từ cuộc sát tế vinh danh đức Gioan Phaolo II.

Ông Michael Berenbaum, một Giáo trưởng Do thái sống sót từ cuộc sát tế do đức quốc xã chủ trung trong thời đệ nhị thế chiến, đã ca ngợi việc Ðức thánh cha Benedicto XVI loan báo sẽ tôn phong Chân phước cho Ðức Gioan Phaolo II.

Trong một bài báo, học giả Do thái này viết rằng "người Do thái không có quyền bày tỏ ý kiến về việc Giáo hội Công giáo tôn phong Chân phước cho người nào mà Giáo hội xem là thánh". Tuy nhiên, ông nói: "điều này không có nghĩa là chúng tôi không được bày tỏ sự bất đồng về những nỗ lực phong thánh cho đức Pio XII," người đã làm giáo hoàng trong thời kỳ xảy ra cuộc sát tế người Do thái.

Giáo trưởng Berenbaum nói rằng mặc dù ông không có quyền bỏ phiếu, nhưng nếu phải bỏ phiếu thì ông sẽ cảm thấy được vinh dự để xem Ðức giáo hoàng Gioan Phaolo II như một vị thánh. Theo ông, vị Giáo hoàng này không phải là một vị thánh không có thiếu sót hay yếu đuối của con người, nhưng vẫn là một vị thánh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page