Ðức thánh cha khuyến khích

công cuộc đại kết tại Phần lan

 

Ðức thánh cha khuyến khích công cuộc đại kết tại Phần lan.

Vatican [CWN 17/1/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI khuyến khích công cuộc đại kết tại Phần lan.

Hôm 15 tháng Giêng năm 2011, Ðức thánh cha đã tiếp kiến riêng một phái đoàn đại kết Phần Lan. Phái đoàn tham gia cuộc hành hương thường niên đến Roma nhân dịp lễ thánh Henry, quan thầy của Phần Lan.

Trong bài nói chuyện với phái đoàn, Ðức thánh cha ghi nhận những thành công của các cuộc thảo luận đại kết giữa Công giáo và Tin lành, đặc biệt là tuyên ngôn về công chính hóa.

Ðức thánh cha nói rằng ngài hy vọng cũng sẽ có một cuộc gặp gỡ đại kết như thế đề thảo luận về "bản chất của chức vụ giám mục". Tuy nhiên, theo Ðức thánh cha, "tất cả chúng ta đều biết rằng cuộc hành trình đại kết, trong nhiều phương diện, đã trở nên khó khăn và thách đố hơn".

Ðức thánh cha nói rằng phái đoàn hành hương hổn hợp Tin lành và Công giáo Phần Lan là một bước quan trọng để đẩy mạnh công cuộc đại kết.

Ngài khuyến khích mọi người cầu nguyện một cách đặc biệt trong tuần lễ cầu cho Hiệp nhứt Kitô giáo này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page