Các tín hữu Kitô

tại Indonesia bị bách hại

 

Các tín hữu Kitô tại Indonesia bị bách hại.

Jakarta, Indonesia [CWN 14/1/2011] - Một bản báo cáo của Diễn Ðàn Truyền thông tại Jakarta, Indonesia, cho thấy người Công giáo và các tín hữu Kitô thuộc các Giáo hội khác đang bị bách hại tại quốc gia có đông người Hồi giáo nhứt thế giới này.

Ông Theophilus Bela, chủ tịch của Diễn Ðàn Truyền Thông Kitô Jakarta, kiêm tổng thư ký Ủy ban các Tôn giáo vì Hòa bình tại Indonesia, đã chuẩn bị một bản báo cáo về hàng chục cuộc bách hại nhắm vào người Công giáo và các tín hữu Kitô khác tại nước này.

Bản báo cáo cũng ghi nhận bối cảnh lịch sử của các cuộc bách hại: Trong số 1,200 nhà thờ bị đốt phá hay bị đóng cửa từ năm 1945, chỉ có hai thiêu hủy giữa năm 1945 và năm 1967. Mặt khác, tình hình có phần cải thiện kể từ một thập niên qua. Trước đây, việc đốt phá các nhà thờ diễn ra hàng loạt.

Theo thống kê của Tòa thánh, dân số Indonesia hiện có khoảng 228 triệu người. Trong số này chỉ có 6 phần trăm theo Kitô giáo. 86 phần trăm là người Hồi giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page