Năm nữ tu Bosnia

sẽ được tôn phong Chân phước

 

Năm nữ tu Bosnia sẽ được tôn phong Chân phước.

Vatican [AFP 14/1/2011] - Cùng với sắc lệnh tôn phong Chân phước cho Ðức Gioan Phaolo II, Ðức thánh cha Benedicto XVI cũng công bố sắc lệnh tôn phong Chân phước cho 5 nữ tu người Bosnia Herzegovina bị sát hại từ ngày 15 đến 23 tháng 12 năm 1941.

Sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 5 nữ tu thuộc Dòng bác ái này xác nhận rằng các vị đã "bị giết hại vì sự hận thù đối với đức tin".

Ngoài ra, cũng hôm thứ Sáu 14 tháng 1 năm 2011, Ðức thánh cha đã công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ được gán cho một nhà xã hội học và kinh tế gia nổi tiếng người Ý là ông Giuseppe Toniolo, là người đã đặt nền móng cho Ðảng Dân Chủ Kitô đầu tiên vào năm 1894 và đã cho xuất bản một tờ báo đầu tiên mang tên "Dân chủ Kitô giáo" vào năm 1896.

Ðức thánh cha cũng nhìn nhận một sự lành bệnh không giải thích được nhờ lời bầu cử của nữ tu Antonia Maria Verna, đấng sáng lập Dòng các nữ tu bác ái Ðức Mẹ Vô Nhiễm tại Ivrea, bắc Ý.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page