Các cuộc tấn công chống Kitô giáo

tại Ấn độ trong năm 2010

 

Các cuộc tấn công chống Kitô giáo tại Ấn độ trong năm 2010.

Ấn độ [Zenit 13/1/2011] - Trong năm 2011 đã xảy ra nhiều cuộc tấn công chống Kitô giáo tại Ấn độ.

Theo một bản báo cáo của tổ chức "Evangelical Fellowship" [Thông hiệp Tin Mừng], một tổ chức qui tụ các cộng đồng Kitô thuộc nhiều Giáo hội Tin lành tại Ấn độ, trong năm 2010 tại nước này đã xảy ra 149 vụ tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô.

Ðược hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo trích dẫn, bản báo cáo nói rằng "bạo động do các nhóm ấn giáo cực đoan chủ trương, đã xảy ra tại 18 bang trong Liên bang Ấn độ, nhứt là tại các bang Karnataka, Andra Pradesh, Madhya Pradesh và Chattisgarth. Trong những năm trước đây, bang Orissa là nơi đã diễn ra những cuộc bạo động đẩm máu nhứt. Nhờ sự can thiệp của các phương tiện truyền thông thế giới và chính quyền địa phương, bạo động đã hoàn toàn chấm dứt trong bang này. Tuy nhiên, tại những vùng khác, các nhóm ấn giáo cực đoan vẫn tiếp tục hoạt động trước sự dửng dưng của các lực lượng an ninh, bởi vì chính quyền dân sự đang cầm quyền thuộc đảng quốc gia ấn giáo là đảng đang bảo vệ các nhóm cực đoan.

Theo bản báo cáo nói trên, các cuộc tấn công gồm có bạo động nhắm vào bản thân các tín hữu, các nơi thờ phượng, các cơ sở và nguyên cả cộng đồng hợp nhau thờ phượng. Riêng tại bang Karnataka, các cuộc tấn công nhắm vào các phụ nữ nhằm để đe dọa hay cưỡng bách họ cải đạo sang ấn giáo.

Bản báo cáo khẳng định rằng chính vì không hề bị trừng phạt mà các nhóm ấn giáo cực đoan tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công. Tài liệu cũng nói đến việc nhiều phương tiện truyền thông tuyên truyền chống Kitô giáo và kích thích hận thù tôn giáo và bạo động.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page