Các Ðức giám mục Venezuela

chống lại luật nới rộng quyền lực

của tổng thống nước này

 

Các Ðức giám mục Venezuela chống lại luật nới rộng quyền lực của tổng thống nước này.

Caracas, Venezuela [CNA 10/1/2011] - Các Ðức giám mục Venezuela chống lại luật nới rộng quyền lực của tổng thống nước này.

Các Ðức giám mục Venezuela đã đồng thanh ủng hộ Ðức hồng y Jorge Urosa, Tổng giám mục Caracas khi ngài lên tiếng chỉ trích tổng thống nước này, ông Hugo Chavez. Trong một tuyên ngôn mới đây, Ðức hồng y Tổng giám mục Caracas nói rằng tổng thống Chavez đang tìm cách "áp đặt chế độ Marxit" lên đất nước bằng cách cho thi hành "những luật lệ đi ngược lại với Hiến Pháp và cuộc trưng cầu dân ý hồi năm 2007".

Giải thích về lập trường của Ðức hồng y Tổng giám mục Caracas, Ðức cha Ubaldo Santana, Tổng giám mục Maracaibo tố cáo những luật được chính phủ Venezuela thông qua trong hai khóa họp quốc hội vừa qua. Gây tranh cãi nhứt là Luật "gia tăng quyền hạn". Luật này cho phép tổng thống Chavez cai trị bằng sắc lệnh và như vậy "đi ngược lại với tinh thần và chữ viết của Hiến Pháp".

Ðức cha Santana đã đưa ra tuyên bố trên đây trong bài diễn văn khai mạc phiên khoáng đại thường niên lần thứ 95 của Hội đồng Giám mục Venezuela.

Trong bài diễn văn, Ðức cha Santana nói rằng Hội đồng Giám mục sẽ tiếp tục đưa ra những phán đoán luân lý về những vấn đề chính trị nào "vi phạm nhân quyền". Ngài than phiền về việc chính phủ Venezuela đặt lại vấn đề "về quyền của các Ðức giám mục và Giáo hội được tham gia vào đời sống chính trị của đất nước".

Ðức tổng giám mục Maracaibo cũng đề cao các hoạt động của Caritas trong những trận lụt lội vừa qua.

Ngài cho biết: Hội đồng Giám mục sẽ tiếp tục hoạt động để xây dựng những mối giây liên kết huynh đệ trong xứ sở và đẩy mạnh cuộc đối thoại mặc dù gặp sự chống đối của chính phủ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page