Kiểm soát dân số

không phải là giải pháp

cho vấn đề nghèo đói tại Phi luật tân

 

Kiểm soát dân số không phải là giải pháp cho vấn đề nghèo đói tại Phi luật tân.

Manila [CWN 31/12/2010] - Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi luật tân nói rằng kiểm soát dân số không phải là giải pháp cho vấn đề nghèo đói tại nước này.

Trong sứ điệp đầu năm dương lịch 2011, Ðức cha Nereo Odchimar, Giám mục Tandag, chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi luật tân, tuyên bố rằng các sáng kiến chống tham nhũng, chứ không phải các biện pháp kiểm soát dân số, mới là chìa khóa để giải quyết vấn đề nghèo đói tại nước này.

Theo Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi luật tân, "tham nhũng là nguyên nhân nền tảng của sự khốn khổ của người dân Phi". Ngài nói rằng điều đang chờ đợi người dân Phi trong năm mới có lẽ vẫn là những điều kiện sống thiếu nhân bản như nghèo đói, bất công và không có hòa bình.

Nhận định về suy nghĩ của dân chúng trước tình trạng này, Ðức cha Odchimar nói rằng có người xem nghèo đói như hậu quả của sự gia tăng dân số. Chính vì vậy mà thế giới vận động hạ giảm sự sinh sản, ngay cả bằng những phương pháp thường không tôn trọng chính quyền sống.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi luật tân trích lời của Ðức thánh cha Benedicto XVI trong sứ điệp hòa bình năm 2011: "Việc tàn sát hàng triệu thai nhi được thực hiện nhân danh cuộc chiến chống lại nghèo đói hiện nay là một hành động hủy hoại những người nghèo nhứt." Năm 1981, 40 phần trăm dân số thế giới sống dưới mức nghèo đói. Ngày nay tỷ lệ này đã được hạ giảm một nửa; nhiều dân tộc đã vượt qua nghèo đói mặc dù dân số gia tăng. Ðiều này chứng tỏ rằng thế giới có thể chống lại nghèo đói mà không cần phải giảm dân số.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page