Ðức Thánh Cha bổ nhiệm

Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn

làm thành viên Hội Ðồng Tòa Thánh

về các nhân viên y tế

 

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn làm thành viên Hội Ðồng Tòa Thánh về các nhân viên y tế.

Vatican (SD 5-1-2011) - Hôm mùng 5 tháng 1 năm 2011, Phòng Báo Chí Tòa Thánh thông báo: Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã bổ nhiệm Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Giáo phận Sài gòn, làm thành viên Hội đồng Tòa Thánh về các nhân viên y tế.

Cùng được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng này còn có 2 Hồng Y khác là Ðức Hồng Y Georg Pell, Tổng Giám Mục Sydney (Úc) và Ðức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, Tổng Giám Mục Cracovia (Ba Lan), 5 Giám Mục, 3 Linh Mục, 2 nữ tu và 5 giáo dân nam nữ.

Hội đồng này hiện do Ðức Tổng Giám Mục Zygmunt Zimoski, người Ba Lan, làm Chủ Tịch.

Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn cũng là Thành viên của Bộ truyền giáo và Bộ phụng tự và kỷ luật bí tích. (SD 5-1-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page