Các Ðức giám mục Chile

lên án đề nghị cho phép phá thai

 

Các Ðức giám mục Chile lên án đề nghị cho phép phá thai.

Santiago, Chile [CWN 30/12/2010] - Các Ðức giám mục Chile lên án đề nghị cho phép phá thai trong một số trường hợp.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố trong dịp Lễ các thánh Anh hài hôm 28 tháng 12 năm 2010, các đức giám mục Chile lên án một đề nghị hợp pháp hóa hành động phá thai trong một số trường hợp như hãm hiếp, thai nhi dị tật hay có sự đe dọa cho tính mạng của người mẹ.

Ðược biết: tại Chile, kể từ năm 1989, phá thai trong mọi hoàn cảnh đều bị xem là bất hợp pháp.

Trong tuyên ngôn, các Ðức giám mục Chile nói rằng thước đo sự phát triển của một cộng đồng chính là sự chăm sóc đối với người già và những thành phần yếu kém trong xã hội.

Theo các vị chủ chăn Giáo hội tại Chile, "một xã hội cho phép những thành phần nói trên bị loại trừ, sẽ mở ngõ cho bạo động và xem bạo động như một phương thế để giải quyết xung đột. Một xã hội như thế sẽ trở thành một chế độ độc tài trong đó kẻ mạnh sẽ làm những quyết định cho người yếu thế."

Các Ðức giám mục Chile khẳng định: "không ai có quyền tự xem mình có quyền để quyết định người nào đáng sống và người nào không đáng sống".

Trích lời đức Gioan Phaolo II, các Ðức giám mục Chile viết: "Tôi khẳng định rằng trực tiếp và tự ý sát hại một người vô tội luôn luôn là một hành động cực kỳ vô luân".

Ngoài ra, các vị cũng trích dẫn lời của đức Pio XII: "thật là sai lầm khi đặt vấn đề chọn lựa giữa sự sống của đứa con hay của người mẹ. Không thể trực tiếp loại trừ sự sống của người mẹ hay của đức con. Trong cả hai trường hợp, chỉ có một nghĩa vụ duy nhứt là phải làm mọi cố gắng để cứu sự sống của cả hai mẹ con".

Theo thống kê của Tòa thánh, dân số Chile có khoảng 16 triệu người, trong số này có 74 phần trăm là người công giáo và 15 phần trăm theo Tin lành.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page