Các Ðức giám mục Nam Hàn kêu gọi

bãi bỏ án tử hình tại nước này

 

Các Ðức giám mục Nam Hàn kêu gọi bãi bỏ án tử hình tại nước này.

Seoul, Nam Hàn [CWN 31/12/2010] - Các Ðức giám mục Nam Hàn lên tiếng kêu gọi bãi bỏ án tử hình tại nước này.

Cùng với tổ chức Ân xá quốc tế và Hội đồng vận động chống án tử hình, tiểu ban Vận động bãi bỏ án tử hình thuộc Hội đồng Giám mục Nam Hàn, đã kêu gọi chính phủ nước này bãi bỏ án này.

Tuyên ngôn chung của ba tổ chức trên đây khẳng định rằng ngày nay người dân Nam Hàn tin là xứ sở có thể duy trì hòa bình mà không cần có án tử hình.

Nam Hàn đã thực thi án tử hình lần cuối cùng ngày 30 tháng 12 năm 1997. Theo tổ chức Ân Xá quốc tế, kể từ 10 năm nay, Nam Hàn không còn xử tử bất kỳ tội nhân nào.

Nhưng hiện nay vẫn còn 61 tội nhân đang sống trong hành lang tử thần.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page