Hơn hai triệu người đã gặp gỡ với

Ðức thánh cha trong năm 2010

 

Hơn hai triệu người đã gặp gỡ với Ðức thánh cha trong năm 2010.

Roma [Zenit 1/1/2011] - Hơn hai triệu người đã gặp gỡ với Ðức thánh cha Benedicot XVI trong năm 2010.

Theo đài phát thanh Vatican, trong năm 2010, đã có 2 triệu 3 trăm ngàn người tham dự các cuộc gặp gỡ chung với Ðức thánh cha tại Roma và Castel Gandolfo. So với năm 2009, con số này tăng 30 ngàn người.

Ði vào chi tiết, đài phát thanh Vatican cho biết trong năm 2010, có 493 ngàn người tham dự các buổi tiếp kiến chung hằng tuần, 381 ngàn người thăm dự các buổi cử hành phụng vụ và 1 triệu 2 trăm ngàn người có mặt trong các buổi đọc Kinh Truyền Tin hay Lạy nữ vương thiên đàng. Ðó là chưa kể đến đám đông dân chúng trong các chuyến tông du của Ðức thánh cha.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page