Sẽ có những bổ nhiệm mới

trong giáo triều

 

Sẽ có những bổ nhiệm mới trong giáo triều.

Roma [CWN 28/12/2010] - Một ký giả lão thành chuyên về Tòa thánh cho biết sẽ có những bổ nhiệm mới trong giáo triều.

Ký giả Andrea Tornielli của báo "Il Giornale", xuất bản tại Ý, đã tiên đoán một số bổ nhiệm mới trong thời gian tới đây.

Theo ký giả này, Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ bổ nhiệm thư ký mới cho hai bộ phong thánh và giáo sĩ. Ðức ông Macello Bartolucci, người Ý, sẽ làm thư ký bộ phong thánh và đức ông Celso Morga Uruzubieta, người Tây ban nhà sẽ làm thư ký bộ giáo sĩ. Cả hai vị đều đã làm việc trong hai bộ này. Với chức vụ mới, hai vị sẽ được truyền chức Tổng giám mục.

Hiện nay, Ðức cha Michele Di Ruberto, thư ký bộ phong thánh đã 76 tuổi, nghĩa là đã tới tuổi nghỉ hưu. Riêng chức thư ký của bộ giáo sĩ đã trống ngôi từ tháng 10 năm 2010, vì Ðức cha Mauro Piacenza, thư ký của bộ, đã được bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ này thay thế Ðức hồng y Claudio Hummes, người Brasil. Ngài cũng đã được Ðức thánh cha nâng lên bậc Hồng y.

Ngoài ra, theo ký giả Tornielli, Ðức hồng y Franc Rode, bộ trưởng bộ các dòng tu và đời sống thánh hiến, cũng đã 76 tuổi. Có lẽ vị hồng y này cũng sẽ nghỉ hưu và Ðức thánh cha sẽ bổ nhiệm người thay thế ngài.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page