Một vị Tổng giám mục Venezuela

cảnh báo về chế độ độc tài

do tổng thống nước này áp đặt

 

Một vị Tổng giám mục Venezuela cảnh báo về chế độ độc tài do tổng thống nước này áp đặt.

Venezuela [CNA 21/12/2010] - Một vị Tổng giám mục Venezuela cảnh báo về chế độ độc tài do tổng thống nước này áp đặt.

Hôm 17 tháng 12 năm 2010, Quốc hội Venezuela đã thông qua một luật mới do tổng thống Hugo Chavez đề nghị nhằm cho phép ông được cai trị bằng các sắc lệnh trong vòng 18 tháng. Tổng thống Chavez nói rằng với quyền hạn mới này ông sẽ đối phó với những thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Nhưng Ðức cha Roberto Luckert, Tổng giám mục Coro, nói rằng luật mới này sẽ biến Venezuela thành "một chế độ độc tài dân chủ hiến định".

Luật mới được thông qua chỉ vài tuần trước khi Tân Quốc Hội, được bầu hồi đầu năm 2010, bắt đầu làm việc.

Trong cuộc bầu cử hồi tháng 9 năm 2010, đảng cầm quyền do ông Chavez lãnh đạo chỉ chiếm có 95 trong tổng số 165 ghế tại Quốc hội.

Theo luật mới, tổng thống có quyền ban hành những đạo luật về việc xử dụng đất đai, các lực lượng quân sự và cảnh sát, việc vận tải và các dịch vụ công cộng. Ngoài ra tổng thống cũng sẽ có quyền hạn lớn hơn để kiểm soát ngân quỹ, thuế má, phát triển các quan hệ quốc tế và nhứt là giải quyết cuộc khủng hoảng do nạn lụt lội gây ra.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CAN, Ðức cha Luckert nói rằng luật mới này là "một lạm dụng và vi phạm Hiến Pháp", như ông Chavez đã nhiều lần làm.

Ðức cha Luckert khẳng định rằng luật mới biến Quốc hội thành một tổ chức của các "hoạn quan chính trị không thể làm được điều mà lẽ ra họ phải làm".

Vị Giám mục này còn so sánh các dân biểu quốc hội với một "bầy chó không biết sủa". Ngài nói: "họ không thể lên tiếng khi đáng lẽ phải lên tiếng và không thể thông qua những luật thực sự mang lại lợi ích cho đất nước".

Ngài cảnh cáo rằng với luật mới này Venezuela sẽ biến thành một Cuba, tức một chế độ độc tài dân chủ hiến định.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page