Ðức thánh cha kêu gọi chờ đợi Giáng Sinh

với sự "ngạc nhiên" của trẻ con

 

Ðức thánh cha kêu gọi chờ đợi Giáng Sinh với sự "ngạc nhiên" của trẻ con.

Roma [CWN 22/12/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi đón chờ Giáng Sinh với tâm ngạc nhiên của trẻ con.

Trong bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 22 tháng 12 năm 2010, Ðức thánh cha nói: "Trong mùa Giáng Sinh này, ước gì Chúa Kitô thấy tất cả chúng ta được chuẩn bị thiêng liêng cho ngày Ngài đến".

Theo Ðức thánh cha, máng cỏ Giáng Sinh mà nhiều gia đình trưng bày trong nhà là "một dấu hiệu hữu hình của sự chờ đợi Chúa đến". Ngài nói rằng trẻ con luôn chờ đợi Giáng Sinh đến với tâm tình "ngạc nhiên". Người lớn cũng phải thanh tẩy tâm hồn và cuộc sống của mình để cũng có tâm tình kính sợ đối với sứ điệp Giáng Sinh.

Ðức thánh cha giải thích rằng sự sinh hạ của Chúa Giêsu phải tạo ra phản ứng nói trên, bởi vì Giáng Sinh "thực hiện những niềm hy vọng và chờ đợi sâu xa nhứt của nhân loại".

Ngài nhắc lại sự chờ đợi của dân Do thái trong hàng bao thế kỷ. "Toàn bộ Cựu Ước là một lời hứa vĩ đại mà chỉ có một vị cứu tinh mới có thể hoàn tất".

Ðức thánh cha kêu gọi: "Trong đêm tối của thế giới, chúng ta hãy để cho mình biết ngạc nhiên và được soi sáng bởi ngày Chúa đến, bởi Ngôi Sao mọc lên ở Ðông phương và làm cho vũ trụ tràn ngập niềm vui".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page