Tòa thánh giải thích

lời tuyên bố của Ðức thánh cha

về việc xử dụng bao cao su

 

Tòa thánh giải thích lời tuyên bố của Ðức thánh cha về việc xử dụng bao cao su.

Vatican [AFP 21/12/2010] - Tòa thánh giải thích lời tuyên bố của Ðức thánh cha Benedicto XVI về việc xử dụng bao cao su.

Hôm thư Ba 21 tháng 12 năm 2010, Bộ giáo lý đức tin đã lên tiếng tố cáo những giải thích sai lầm về lời tuyên bố của Ðức thánh cha liên quan đến việc xử dụng bao cao su trong cuốn sách "Ánh sáng thế gian". Tưởng cũng nên nhắc lại: trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả người Ðức Peter Seewald tại Castel Gandolfo hồi mùa hè năm 2010, Ðức thánh cha có nói rằng trong một số hoàn cảnh đặc biệt có thể xử dụng bao cao su để phòng ngừa bệnh Sida.

Theo bộ giáo lý đức tin, "những giải thích sai lầm" về lời của Ðức thánh cha đã "gieo rắc hoang mang về lập trường của Giáo hội Công giáo về một số vấn đề luân lý tính dục".

Trong cuốn sách, Ðức thánh cha nói rằng "trong một số trường hợp, khi có chủ ý hạ giảm nguy cơ lây lan", việc một người làm điếm xử dụng bao cao su "có thể là bước đầu tiên để sống tính dục một cách nhân bản hơn".

Bộ giáo lý đức tin nói rằng "tư tưởng của Ðức thánh cha thường được xử dụng vào những mục đích và quyền lợi không liên hệ với ý nghĩa của lời ngài".

Bộ giáo lý đức tin nhấn mạnh rằng những lời của Ðức thánh cha không hề "thay đổi giáo huấn hay thực hành mục vụ của Giáo hội." Bộ bác bỏ điều mà một số người cho là "một bước ngoặc quyết định" hay mối "lo lắng" của một số người cho rằng Ðức thánh cha đã đoạn tuyệt với "giáo huấn của Giáo hội về vấn đề ngừa thai và thái độ của Giáo hội đối với cuộc chiến chống lại dịch bệnh Sida".

Bộ giáo lý đức tin nhắc lại rằng Ðức thánh cha "không hề nói đến luân lý trong đời sống lứa đôi hay chuẩn mực luân lý về ngừa thai". Bảo rằng trong một số trường hợp Ðức thánh cha cho phép xử dụng bao cao su để ngừa thai là điều hoàn toàn tùy tiện.

Bộ này khẳng định rằng Giáo hội chỉ khuyến khích các phương pháp ngừa thai tự nhiên.

Về chuyện mại dâm, bộ giáo lý đức tin nói rằng "luân lý Kitô luôn xem đây như một hành động vô luân".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page