Khoảng 1,000 tín hữu Anh giáo

gia nhập vào giám hạt Úc đại lợi

 

Khoảng 1,000 tín hữu Anh giáo gia nhập vào giám hạt Úc đại lợi.

Sydney [Cathnews 20/12/2010] - Khoảng 1,000 tín hữu Anh giáo cho biết sẽ gia nhập vào giám hạt sẽ được thiết lập tại Úc đại lợi.

Theo báo "The Age" phát hành tại Úc đại lợi, hồi tuần trước, Giáo hội Công giáo, Anh Giáo và Liên hiệp Anh Giáo truyền thống tại Úc đại lợi đã thành lập một ủy ban để giám sát việc chuyển giao cho giám hạt. Hạn chót của việc chuyển giao là ngày 12 tháng 6 năm 2011.

Ðây là lần đầu tiên các tín hữu Anh giáo muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo có thể mang theo tài sản của Giáo hội Anh giáo.

Ðức cha John Hepworth, thủ lãnh của Liên hiệp Anh Giáo truyền thống thế giới, giải thích rằng nếu các linh mục và cộng đồng Anh giáo không tỏ ý từ chức, họ có thể giữ lại các cơ sở của Giáo hội Anh Giáo sau khi đã gia nhập Công giáo.

Tại Anh quốc, Ðức tổng giám mục Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury đã ngỏ ý cho phép các tín hữu Anh giáo được giữ lại tài sản của mình. Ðức cha Hepworth hy vọng rằng Giáo hội Anh giáo tại Úc đại lợi cũng có một thiện chí như thế.

Vị thủ lãnh của Liên hiệp Anh Giáo truyền thống cũng cho biết giám hạt Úc đại lợi sẽ có một số nhà thờ tại nhiều nơi khác nhau trên toàn quốc.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page