Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh

về hiệp nhứt Kitô giáo

viếng thăm Thánh Ðịa

 

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo viếng thăm Thánh Ðịa.

Gierusalem [Zenit 20/12/2010] - Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo viếng thăm Thánh Ðịa.

Hôm Chúa nhựt 19 tháng 12 năm 2010, cha Pierbattista Pizzabella, quản thủ Thánh Ðịa, đã đón tiếp Ðức hồng y Kurt Koch, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo, nhân dịp ngài viếng thăm Thánh Ðịa.

Ðức hồng y Koch được mời đến Thánh Ðịa nhân dịp khánh thành một trung tâm mới thuộc Bệnh viện Hài Nhi tại Bethleham, lúc ngài còn làm Giám mục Bale, Thụy Sĩ.

Với tư cách là chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo, Ðức hồng y Koch cũng đặc trách về các quan hệ với Do thái giáo.

Dừng chân tại nhà mẹ của dòng Phanxico quản thủ Thánh địa, Ðức hồng y đã trình bày về công việc của hội đồng do ngài đứng đầu. Ðức hồng y đặc biệt đề cập đến cuộc đối thoại với 15 Giáo hội Chính thống khác nhau. Ngài nói rằng trong mỗi Giáo hội Chính thống đều có những thành phần nhiệt thành ủng hộ cuộc đối thoại và cũng có những người cực lực chống lại cuộc đối thoại.

Về phần mình, cha Pizzabella nói đến cuộc đối thoại "cụ thể" mà quản thủ Thánh Ðịa đang đeo đuổi. Cha nói đến tình trạng phải chia sẻ các linh địa với các giáo hội Kitô khác. Do đó, quản thủ Thánh địa cũng đón tiếp cả những khách hành hương chính thống hay tin lành.

Riêng về Do thái giáo, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo nhấn mạnh rằng "Do thái giáo khỏng phải là một tôn giáo song song với Kitô giáo, mà là nền móng của Kitô giáo". Ngài cầu mong rằng cuộc đối thoại với Do thái giáo sẽ cắm rễ sâu trong thần học hơn là chỉ diễn ra về mặt ngoại giao.

Về các bí tích, Ðức hồng y Koch nói rằng với các Giáo hội Chính thống, Giáo hội Công giáo có chung một nền tảng đức tin, nhưng không có cùng một văn hóa. Trong khi đó, với các Giáo hội Tin lành, Giáo hội Công giáo có cùng một văn hóa, nhưng lại không có cùng một cái nhìn về các bí tích.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page