Caritas quốc tế hoan nghênh

thỏa hiệp đạt được tại Hội nghị

thượng đỉnh về thời tiết ở Cancun

 

Caritas quốc tế hoan nghênh thỏa hiệp đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh về thời tiết ở Cancun.

Cancun, Mehico [CWN 13/12/2010] - Caritas quốc tế hoan nghênh thỏa hiệp đạt được tại hội nghị thượng đỉnh về thời tiết diễn ra tại Cancun, Mehico.

Hôm thứ Bảy 11 tháng 12 năm 2010, các chính phủ đã đạt được một thỏa thuận nhằm đối phó với sự thay đổi thời tiết và viện trợ cho các nước nghèo.

Phát biểu tại Hội nghị, Caritas đã yêu cầu phải cắt giảm khí thải nhà kiếng của các nước đang phát triển và tài trợ cho các nước nghèo để thích nghi với sự thay đổi thời tiết. Hội nghị đã không thỏa mãn hoàn toàn yêu cầu của Caritas. Tuy nhiên, Caritas hoan nghênh thỏa thuận đã đạt được tại Hội Nghị. Theo thỏa thuận, một cương lĩnh đã được đề ra nhằm tiến tới một thỏa hiệp có giá trị pháp lý trong các cuộc thương thảo tại Nam Phi vào năm 2011.

Sau thất bại tại hội nghị thượng đỉnh Copenhagen hồi năm 2009, Hội nghị Cancun lần này cho thấy hoạt động của Liên hiệp quốc là hữu hiệu và có thể đạt được thỏa thuận.

Theo thỏa thuận đạt được tại Cancun, các chính phủ nhìn thấy sự cần thiết phải hạ giảm khí thải nhà kiếng theo đúng tiêu chuẩn được các chuyên gia đề ra. Ngoài ra, các chính phủ cũng đồng ý thành lập "Một Quỹ Xanh" để quyên góp và từ đây cho đến năm 2020 tài trợ mỗi năm 100 tỷ mỹ kim cho các nước nghèo để chống lại những hậu quả của sự thay đổi thời tiết.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page