Ðức Thánh Cha chống

sự gạt bỏ các biểu tượng tôn giáo

 

Ðức Thánh Cha chống sự gạt bỏ các biểu tượng tôn giáo.

Vztican (SD 17-12-2010) - Trong buổi tiếp kiến sáng 17 tháng 12 năm 2010, dành cho tân đại sứ Italia cạnh Tòa Thánh, Ông Francesco Maria Greco, Ðức Thánh Cha cổ võ sự cộng tác giữa Giáo Hội và Nhà Nước Italia cũng như chống loại những toan tính gạt bỏ tôn giáo ra khỏi đời sống xã hội.

Tân đại sứ Greco năm nay 60 tuổi (1950) đã từng là đại sứ tại Indonesia và tổng giám đốc về thăng tiến và cộng tác văn hóa tại Bộ ngoại giao Italia.

Trong diễn văn chào mừng ông đại sứ mới, Ðức Thánh Cha nhắc đến quan hệ tốt đẹp giữa Italia và Tòa Thánh, dựa trên các hiệp định giữa hai bên, đặc biệt là Hiệp định Laterano và Hiệp định tu chính năm 1984. Các hiệp định đó có nền tảng trong ý chí đúng đắn từ phía Nhà Nước bảo đảm cho mỗi cá nhân và Giáo Hội việc thực hành trọn vẹn tự do tôn giáo, quyền tự do này không phải chỉ có chiều kích bản thân mà thôi, vì "chính bản tính xã hội của con người đòi hỏi phải diễn tả ra bên ngoài những hành vi tôn giáo nội tâm, thông truyền cho người khác về vấn đề tôn giáo và tuyên xưng tôn giáo của mình một cách đoàn thể" (Vatican 2, Dignitas humanae, 3).

Ðức Thánh Cha ca ngợi chính phủ Italia đã hành động chống lại toan tính loại bỏ việc trưng các biểu tượng tôn giáo, kể cả Thánh Giá, tại những nơi công cộng, phù hợp với quan niệm đúng đắn về đặc tính đời và dưới ánh sáng lịch sự, văn hóa và truyền thống của mình.

Ngài cũng nhắc đến kỷ niệm 150 năm thống nhất Italia và khẳng định rằng những căn cội Kitô, từ bao thế kỷ đã thuộc về gia sản lịch sử và văn hóa của Italia, không thể phủ nhận, quên lãng hoặc gạt ra ngoài lề; kinh nghiệm 150 năm qua dạy rằng khi người ta tìm cách làm như thế, thì sẽ sinh ra những lệch lạc nguy hiểm và rạn nứt đau thương trong đời sống xã hội của đất nước". (SD 17-12-2010)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page