Các nhà lãnh đạo tôn giáo

tại Sri Lanka xuống đường

 

Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Sri Lanka xuống đường.

Kandy, Sri Lanka [Ucanews 3/12/2010] - Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Sri Lanka tuyên bố rằng các vị có thể đóng một vai trò then chốt trong việc nối lại các khác biệt và tạo sự cảm thông trong xã hội.

Trong một cuộc tuần hành do chi nhánh Caritas tại Kandy, miền Trung Sri Lanka, tổ chức hôm 2 tháng 12 năm 2010, các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Sri Lanka khẳng định rằng các vị có thể giúp giải quyết được các vấn đề xã hội.

Với chủ đề "công bình xã hội và hòa bình lâu dài", chiến dịch do Caritas Kandy tổ chức đã qui tụ các lành lãnh đạo Kitô, Phật giáo, Ấn giáo và Hồi giáo. Sau cuộc tuần hành thinh lặng qua các đường phố chính, các nhà lãnh đạo tôn giáo đã gặp nhau tại tòa thị chính. Trong cuộc gặp gỡ, các nhà lãnh đạo đã cầu nguyện và trình bày giáo lý của tôn giáo mình về sự bình an, hạnh phúc và giác ngộ.

Một đại diện của Ấn giáo nói rằng chiến tranh đã chấm dứt, do đó không nên để cho hận thụ hay bạo động xảy ra, mà cần phải sống với nhau như trong cùng một gia đình.

Một đại diện của Phật giáo kêu gọi nên thay đổi chính bản thân để làm việc với những người thuộc các tôn giáo khác.

Cuộc nội chiến kéo dài 26 năm tại Sri Lanka giữa chính phủ gồm đa số người Sinhala và thiểu số Tamil đã chấm dứt vào tháng 5 năm 2009. Kể từ đó các trung tâm giáo hội đã đề ra các sáng kiến hòa bình trên toàn quốc.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page