Con số dân biểu Công giáo

trong Hạ viện Hoa kỳ giảm

 

Con số dân biểu Công giáo trong Hạ viện Hoa kỳ giảm.

Washington [CNS 3/12/2010] - Con số dân biểu Công giáo trong Hạ Viện Hoa kỳ giảm.

Với trên 30 dân biểu Công giáo thuộc Ðảng Dân Chủ đã thất cử hoặc không ra tranh cử trong cuộc bầu cử dạo tháng 11 năm 2010, số dân biểu Công giáo trong quốc hội Hoa kỳ khóa 112 đã giảm đi. Tuy nhiên, bù lại có thêm 33 dân biểu Công giáo thuộc đảng Cộng Hòa đang chuẩn bị tuyên thệ vào ngày 3 tháng Giêng năm 2011.

Tổng cộng, trong quốc hội khóa 112 sẽ có tất cả 149 hay 150 dân biểu Công giáo. Trong khóa trước, có 162 thượng nghị sĩ và dân biểu tự nhận là Công giáo. So với khóa trước, tỷ lệ dân biểu Công giáo trong quốc hội giảm đi khoảng 2 phần trăm, tức còn 28 phần trăm trong tổng số dân biểu. Tỷ lệ người Công giáo Hoa kỳ là 24 phần trăm trên tổng số dân.

Ðây là lần đầu tiên số dân biểu Công giáo thuộc đảng Cộng hòa gần bằng với số dân biểu Công giáo thuộc Dân chủ trong quốc hội. Trong khóa trước, có 98 dân biểu Công giáo thuộc đảng Dân chủ, trong khi đó chỉ có 38 dân biểu Cộng hòa là người Công giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page