Liên hội đồng Giám mục Âu Châu

quan ngại về sự gia tăng các phong trào

"bình dân" tại lục địa này

 

Liên hội đồng Giám mục Âu Châu quan ngại về sự gia tăng các phong trào "bình dân" tại lục địa này.

Bruxelles [Zenit 29/11/2010] - Liên hội đồng Giám mục Âu Châu quan ngại về sự gia tăng các phong trào "bình dân" là những phong trào đang tạo ra "chia rẽ trong các xã hội" và "kỳ thị những người yếu kém nhứt".

Ðây là vấn đề đã được Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu Châu thảo luận trong phiên khoáng đại mùa thu diễn ra tại Bruxelles, Bỉ từ ngày 24 đến 26 tháng 11 năm 2010.

Trong một thông cáo được cho công bố sau cuộc gặp gỡ, Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu châu nói đến sự gia tăng "đáng kể" của các phong trào và khuynh hướng "bình dân" tại Âu Châu.

Thông cáo nói rằng "đây là một hiện tượng phức tạp với nhiều hình thức khác nhau từ óc địa phương đến quốc gia và cực đoan". Theo thông cáo của Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu Châu, mẫu số chung của các phong trào này là "tìm kiếm những con vật tế thần" để trút bỏ lên họ mọi khó khăn xã hội.

Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu châu than phiền rằng hiện tượng này tìm cách chia rẽ các xã hội và đánh đổ tình liên đới xã hội cũng như loại trừ những thành phần yếu kém nhứt trong xã hội.

Thông cáo của Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu Châu kêu gọi các tín hữu Kitô đừng để bị lôi kéo bởi các phong trào "bình dân" này.

Thông cáo tái khẳng định những nguyên tắc nền tảng như: phẩm giá bất khả xâm phạm của con người và công ích là điều luôn đòi hỏi phải tỏ tình liên đới và yêu thương đối với tha nhân.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page