Các giáo phận trên toàn thế giới

tham gia buổi canh thức

cầu nguyện cho các thai nhi

 

Các giáo phận trên toàn thế giới tham gia buổi canh thức cầu nguyện cho các thai nhi.

Roma [CNA 24/11/2010] - Các giáo phận trên toàn thế giới tham gia buổi canh thức cầu nguyện cho các thai nhi.

Ðược biết vào chiều thứ Bảy ngày 27 tháng 11 năm 2010, Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ chủ sự buổi đọc kinh chiều đặc biệt tại vương cung thánh đường thánh Phero để cầu nguyện cho các thai nhi. Ðức thánh cha đã kêu gọi "các giáo xứ, các dòng tu, hiệp hội và phong trào" hãy cùng với ngài cầu nguyện "trong các nhà thờ trên toàn thế giới".

Hôm 14 tháng 11 năm 2010, Ðức thánh cha nói rằng mùa chuẩn bị Giáng Sinh là "mùa thuận tiện nhứt để cầu xin Chúa bảo vệ sự sống con người và cảm tạ Chúa vì hồng ân sự sống mà chúng ta đã lãnh nhận được từ cha mẹ chúng ta".

Ðức thánh cha thường đưa ra những ý chỉ cầu nguyện chung cho toàn thế giới. Nhưng lần này, một cách đặc biệt, ngài kêu gọi mọi giáo phận trên toàn thế giới hãy cùng tổ chức chung một ngày để cầu nguyện cho sự sống. Nhiều Giám mục trên thế giới nói rằng đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Giáo hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page