Huynh đoàn công giáo thủ cựu Pio X

dọa trục xuất một vị giám mục

ra khỏi huynh đoàn

 

Huynh đoàn công giáo thủ cựu Pio X dọa trục xuất một vị giám mục ra khỏi huynh đoàn.

Roma [Zenit 23/11/2010] - Huynh đoàn công giáo thủ cựu Pio X dọa trục xuất một vị giám mục ra khỏi huynh đoàn.

Trong một thông cáo được cho công bố hôm 20 tháng 11 năm 2010, Ðức cha Bernard Fellay, thủ lãnh của Huynh Ðoàn công giáo thủ cựu Pio X viết rằng Ðức cha Richard Williamson, người đã từng chối bỏ trách nhiệm của đức quốc xã trong cuộc sát tế người Do thái hồi đệ nhị thế chiến, có thể bị buộc phải ra khỏi Huynh đoàn vì có liên hệ đến Phong trào tân đức quốc xã.

Trong thông cáo, Ðức cha Fellay nói rằng qua báo chí ngài biết việc Ðức cha Williamson quyết định nhờ một luật sư thuộc phong trào tân đức quốc xã biện hộ cho mình.

Thông cáo của Huynh đoàn Pio X nhấn mạnh rằng Ðức cha Williamson phải từ bỏ ý định trên đây và đừng để bị những chủ trương chính trị hoàn toàn ngược lại với sứ mệnh giám mục lợi dụng.

Theo thông cáo, nếu không tuân lệnh, Ðức cha Williamson sẽ bị trục xuất ra khỏi huynh đoàn.

Vì đưa ra lời tuyên bố phủ nhận trách nhiệm của đức quốc xã trong cuộc sát tế người Do thái, Ðức cha Williamson đã bị một tòa án tại Regensburg, Ðức, phạt 10 ngàn âu kim vì tội gọi là "khích động hận thù chủng tộc".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page