Ðức hồng y cựu Giám mục Hong kong

lên án việc truyền chức Giám mục

không có phép của Tòa thánh tại Trung Quốc

 

Ðức hồng y cựu Giám mục Hong kong lên án việc truyền chức Giám mục không có phép của Tòa thánh tại Trung Quốc.

Roma [CWN 22/11/2010] - Ðức hồng y Joseph Zen Ze Kiun (Trần Nhật Quân), cựu Giám mục Hong kong, lên án việc truyền chức Giám mục không có phép của Tòa thánh tại Trung Quốc.

Tưởng cũng nên nhắc lại: hôm thứ Bảy 20 tháng 11 năm 2010, nhà nước Trung Quốc đã tiến hành truyền chức Giám mục mà không có phép của Tòa thánh cũng như cưỡng bách nhiều vị Giám mục hiệp thông với Tòa thánh phải tham dự lễ nghi.

Ðức hồng y Zen đã đến Roma để tham dự công nghị Hồng y do Ðức thánh cha Benedicto XVI triệu tập. Nhân dịp này, nhận định về việc truyền chức Giám mục không có phép của Tòa thánh tại Trung quốc, Ðức hồng y Zen gọi đây là một cuộc truyền chức theo kiểu "băng đảng".

Ngài cho biết Hội công giáo ái quốc Trung Quốc không ngừng tự nhận là họ có quyền cai quản Giáo hội tại Trung Quốc. Ngài nói rằng sở dĩ mới đây một số Giám mục được Tòa thành phê chuẩn đã được truyền chức là bởi vì Hội này không phản đối.

Về việc "bắt cóc" và cưỡng bách các Ðức giám mục hiệp thông với Tòa thánh phải tham dự lễ nghi truyền chức, Ðức hồng y Zen nói rằng sự hiện diện đông đảo của công an trong lễ truyền chức là một nỗi nhục cho dân tộc Trung quốc.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page