Ký giả Peter Seewald ca ngợi

sự cởi mở của Ðức thánh cha

 

Ký giả Peter Seewald ca ngợi sự cởi mở của Ðức thánh cha.

Paris [AFP 22/11/2010] - Ký giả Peter Seewald, tác giả của cuốn sách "Ánh Sáng thế gian" thu thập cuộc phỏng vấn Ðức thánh cha Benedicto XVI trong mùa hè 2010, ca ngợi sự cởi mở của Ðức thánh cha.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo "Le Pelerin" [người hành hương] xuất bản tại Pháp, ông Seewald giải thích rằng nạn ấu dâm, việc đón tiếp những người đồng tính và việc phong chức cho phụ nữ chỉ là những vấn đề "bên lề" đối với Ðức thánh cha. Ngài quan tâm nhiều hơn đến vấn đề "mất đức tin".

Ký giả Seewald giải thích rằng "trong cuộc phỏng vấn, ông và Ðức thánh cha không chỉ đề cập đến những tai tiếng về lạm dụng tình dục trong Giáo hội và vụ một vị Giám mục Công giáo thủ cựu là Ðức cha Williamson bác bỏ trách nhiệm của đức quốc xã trong cuộc sát tế người Do thái, mà cũng nói đến những vấn đề như đón tiếp người đồng tính, phong chức linh mục cho phụ nữ." Nhưng theo ông, nếu so sánh với việc mất đức tin và giảm sút thực hành đạo, thì đây chỉ là những vấn đề "bên lề" đối với Giáo hội.

Ký giả Seewald cũng khẳng định rằng Ðức thánh cha "không hề "tái phát minh" giáo huấn của Giáo hội, mà chỉ trình bày dưới một ánh sáng mới mà thôi".

Tác giả của cuốn sách "Ánh sáng thế gian" nói rằng ông ngạc nhiên về sự cởi mở của Ðức thánh cha đối với Hồi giáo, nhứt là khi ngài tuyên bố không hiểu tại sao người ta lại cấm phụ nữ Hồi giáo mặc chiếc áo trùm kín đầu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page