Một vị Hồng y người Pháp

lên tiếng bênh vực Ðức thánh cha

 

Một vị Hồng y người Pháp lên tiếng bênh vực Ðức thánh cha.

Pháp [AFP 22/11/2010] - Một vị Hồng y người Pháp lên tiếng bênh vực Ðức thánh cha Benedcit XVI.

Hôm thứ Hai 22 tháng 11 năm 2010, Ðức hồng y Philippe Barbarin, Tổng giám mục Lyon, Pháp quốc, nói rằng ngài rất lấy làm tiếc là chính những kẻ đã từng lên án Ðức thánh cha Benedicto XVI khi ngài phát biểu về việc xử dụng bao cao su, thì nay lại vỗ tay hoan hô ngài mà không hề đọc kỷ cuốn sách mới ra mắt của ngài.

Ðức hồng y Tổng giám mục Lyon khẳng định rằng Ðức thánh cha không hề thay đổi cốt lõi của giáo huấn Công giáo về việc xử dụng bao cao su.

Vị Hồng y này nói rằng bao cao su là một vấn đề sôi bỏng. Trong chuyến viếng thăm Cameroun và Angola dạo tháng 3 năm 2009, khi Ðức thánh cha tuyên bố rằng việc phân phát bao cao su để phòng chống bệnh Sida tại Phi Châu làm cho vấn đề thêm trầm trọng. Lời tuyên bố này đã khiến cho nhiều người phẩn nộ. Nay chỉ mới đọc thoáng qua cuốn sách mới của ngài, cũng chính những người đó vỗ tay hoan hô mà không đọc kỷ lời phát biểu của ngài.

Tại Phi luật tân, người ta cũng thấy những phản ứng tương tự đối với lời tuyên bố của Ðức thánh cha. Nhiều người cho rằng Ðức thánh cha đã thay đổi lập trường của Giáo hội và như vậy ủng hộ chương trình "kế hoạch hóa gia đình" như được chính phủ đề nghị trong dự luật về "Y tế sản sinh" hiện đang được Quốc hội Phi luật tân thảo luận.

Tuy nhiên, Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân cũng cho rằng rằng những giái thích trên đây của chính phủ về lập trường của Ðức thánh cha là "thái quá".

Ðức cha Juanito Figura, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Phi luật tân khẳng định rằng Ðức thánh cha không hề thay đổi lập trường của Giáo hội về việc xử dụng các phương tiện ngừa thai nhân tạo, trong đó có bao cao su. Ðức cha Figura nói: "Ðức thánh cha không nói đến việc xử dụng bao cao su trong bối cảnh việc kiểm soát dân số".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page