Giáo chủ Giáo hội Anh Giáo

đề cao việc thiết lập các Giám hạt

dành riêng cho những người Anh giáo

trở lại Công giáo

 

Giáo chủ Giáo hội Anh Giáo đề cao việc thiết lập các Giám hạt dành riêng cho những người Anh giáo trở lại Công giáo.

Roma [Zenit 19/11/2010] - Ðức tổng giám mục Rowan Williams, Tổng giám mục Anh giáo Canterbury, thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh Giáo thế giới đề cao việc thiết lập các Giám hạt dành riêng cho những người Anh giáo trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Ðức tổng giám mục Rowan Williams đã đến Roma để tham dự lễ nghi kỷ niệm 50 năm thành lập Văn phòng hiệp nhứt Kitô giáo, nay là Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo.

Nhà lãnh đạo Anh giáo đã có cuộc hội kiến riêng với Ðức thánh cha Benedicto XVI hôm 18 tháng 11 năm 2010. Tuyên bố trên đài phát thanh, Ðức cha Williams nói rằng ngài lấy làm tiếc về việc 5 vị Giám mục Anh giáo tại Anh tuyên bố từ chức để xin gia nhập Giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo tinh thần của Liên hiệp Anh Giáo Thế Giới nói rằng ngài tôn trọng quyết định của 5 vị Giám mục này. Ngài cho biết các vị, nhứt là hai vị dưới quyền ngài, đã trao đổi với ngài trước khi quyết định trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo. Theo ngài, một trong những vấn đề được đặt ra là việc xử dụng các nhà thờ cũng như tình trạng thiếu linh mục trong Anh giáo.

Ngoài ra, về việc Giáo hội Công giáo thiết lập các Giám hạt để đón tiếp những người Anh giáo trở lại Công giáo, Ðức tổng giám mục Williams nói rằng đây là "một cử chỉ tiên tri". Ngài không xem đây như một hành động "gây hấn" nhằm tạo bất ổn cho các mối quan hệ giữa các Giáo hội. Ngài nói rằng ngài cảm thấy sung sướng để ca tụng Chúa vì các Giám hạt cho phép các tín hữu cựu Anh giáo được bảo tồn gia sản Anh giáo của họ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page