Kêu gọi Công lý cho thời tiết

 

Kêu gọi Công lý cho thời tiết.

Budapest, Hungary [Cathnews 18/11/2010] - Các Giáo hội Kito Âu châu kêu gọi công lý cho thời tiết.

Trong một lời kêu gọi được đưa ra tại một hội nghị ở Budapest, Hungary, khoảng 80 đại diện của các Giáo hội Kitô Âu Châu và các tổ chức do Giáo hội điều khiển đã kêu gọi các nước công nghiệp tiên tiến hãy lấy những giá trị xã hội và sinh thái làm trọng tâm cho việc soạn thảo chính sách.

Tại cuộc hội nghị kéo dài 4 ngày về việc xóa đói giảm nghèo và phát triển, đại diện các Giáo hội kito Âu Châu đã thảo luận về các liên hệ giữa việc làm giàu và những thiệt hại về thời tiết và sự nghèo đói trên thế giới.

Trong tuyên ngôn chung kết, các tham dự viên hội nghị nhấn mạnh rằng các phương pháp làm giàu và chạy theo sự giàu có vô độ tại các nước công nghiệp thường làm cho các cộng đồng trở nên nghèo nàn và làm thiệt hại cho thiên nhiên nói chung.

Tuyên ngôn khẳng định: "công lý cho thời tiết và những giá trị xã hội và sinh thái cần phải được xem như trọng tâm của việc soạn thảo chính sách. Tại các nước công nghiệp, phát triển kinh tế không nên được xem như một mục đích nữa".

Tuyên ngôn kêu gọi hãy tái phân phối của cải và chia sẻ kỹ thuật giữa các nước giàu và các nước nghèo phải chịu ảnh hưởng của sự thay đổi thời tiết.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page