Các Ðức giám mục Trung quốc

bị buộc phải tham dự

các cuộc tấn phong Giám mục

không có phép của Tòa thánh

 

Các Ðức giám mục Trung quốc bị buộc phải tham dự các cuộc tấn phong Giám mục không có phép của Tòa thánh.

Hebei, Trung quốc [CWN 17/11/2010] - Các Ðức giám mục Trung quốc bị buộc phải tham dự các cuộc tấn phong Giám mục không có phép của Tòa thánh.

Theo tin của hãng thông tấn Ucanews, các Ðức giám mục tại tỉnh Hebei bị áp lực nặng nề phải tham dự lễ truyền chức cho một vị Giám mục không được Tòa thánh nhìn nhận.

Các linh mục tại tỉnh Hebei nói với hãng thông tấn Ucanews rằng có hai Giám mục là Ðức cha Peter Fen Xinmao, Giám mục Jingxian và Ðức cha Joseph Li Liangui, Giám mục Xianxian, đã được các viên chức chính quyền địa phương đưa đến một nơi không cho biết trước. Các linh mục Hebei lo sợ rằng hai vị Giám mục này đã bị tạo áp lực để tham dự lễ truyền chức Giám mục cho linh mục Joseph Guo Jincai, một thành viên tích cực của Hội công giáo ái quốc Trung Quốc. Theo dự trù, lễ truyền chức Giám mục cho linh mục này sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 11 năm 2010.

Việc truyền chức Giám mục này không được Tòa thánh phê chuẩn.

Mặt khác, theo tin của hãng thông tấn Asianews, chính phủ cộng sản Trung quốc sẽ cho triệu tập Hội nghị toàn quốc đại biểu Công giáo vào cuối năm 2010 nhằm tạo áp buộc người Công giáo nước này phải nhìn nhận quyền bính của cơ cấu này hơn là Tòa thánh.

Hội Nghị toàn quốc đại biểu Công giáo tự xem như một cơ cấu có quyền cai quản Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Cơ cấu này lại bị Hội công giáo ái quốc Trung quốc kiểm soát. Ðây là những cơ cấu mà trong lá thư gởi cho người Công giáo Trung Quốc, Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng không phù hợp với đức tin Công giáo. Ngài kêu gọi người Công giáo Trung quốc không nên tham gia vào các sinh hoạt hay nhìn nhận quyền bính của hai cơ cấu này.

Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Asianews, người Công giáo có thể bị áp lực nặng nề phải tham dự Hội Nghị toàn quốc đại biểu Công giáo. Một số Giám mục đã bày tỏ quan ngại là nếu các ngài không tham dự Hội nghị, các cộng đồng Công giáo có thể bị trả đủa.

Hội nghị có thể gia tăng các chia rẽ giữa người Công giáo thuộc Giáo hội thầm lặng và Giáo hội công khai.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page