Hội nghị quốc tế lần thứ 25

do Hội đồng Tòa thánh

về mục vụ y tế tổ chức

 

Hội nghị quốc tế lần thứ 25 do Hội đồng Tòa thánh về mục vụ y tế tổ chức.

Roma [Zenit 15/11/2010] - Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế tổ chức Hội nghị lần thứ 25 với chủ đề "Chăm sóc y tế dưới ánh sáng của thông điệp "Sự thật trong bác ái" (Caritas in Veritate).

Khai diễn tại Roma từ ngày 18 đến 19 tháng 11 năm 2010, Hội nghị sẽ qui tụ khoảng 750 tham dự viên đến từ 65 quốc gia trên thế giới.

Trong cuộc họp báo giới thiệu hội nghị sáng thứ Hai 15 tháng 11 năm 2010, Ðức cha Zygmunt Zimowski, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế nói rằng công lý và tôn trọng phẩm giá con người là hai cột trụ của việc chăm sóc các bệnh nhân.

Theo Ðức cha Zymowski, hội nghị sẽ đề cập đến những phương tiện để thăng tiến việc chăm sóc y tế đồng đều cho mọi người và nhấn mạnh đến việc tôn trọng phẩm giá bất khả xâm phạm của con người.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ y tế nhìn nhận rằng rất khó dung hòa những đòi hỏi kinh tế, khoa học và kỹ thuật với nhau. Ngài cũng đồng thời than phiền về sự chênh lệch trong việc hưởng các dịch vụ y tế trên thế giới, mặc dù được chăm sóc sức khỏe là một quyền cơ bản của con người.

Do đó, theo Ðức cha Zymowski, cần phải thẩm định các hệ thống kinh tế và xã hội dưới ánh sáng của "sự thật và bác ái" hầu nhắm tới sự phát triển toàn diện con người và tiến bộ của nhân loại.

Về sự đóng góp của Giáo hội Công giáo trong lãnh vực y tế, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ y tế cho biết: hiện trên toàn thế giới, Giáo hội điều khiển khoảng 117 ngàn cơ sở để phục vụ những người nghèo nhứt.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page