Ðức thánh cha tiếp kiến

các Ðức giám mục Brasil

 

Ðức thánh cha tiếp kiến các Ðức giám mục Brasil.

Vatican [Zenit 15/11/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng xã hội tục hóa đòi hỏi các tín hữu Kitô phải làm chứng cho Tin mừng trong sự thật, công lý, tình yêu cũng như đào luyện lương tâm.

Ðức thánh cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho một phái đoàn Giám mục Brasil nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phero và Phaolo.

Trong buổi tiếp kiến dành cho các vị sáng thứ Hai 15 tháng 11 năm 2010, Ðức thánh cha đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của các vị mục tử trong việc đào luyện lương tâm các tín hữu đứng trước những thay đổi lớn đang ảnh hưởng đến xã hội. Ngài cũng nhắc lại việc phải truyền đạt đến các tín hữu những hướng dẫn của huấn quyền.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Hội đồng Giám mục Brasil, Ðức thánh cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các Hội đồng Giám mục. Ngài cũng nói đến sự cần thiết phải có sự hiệp thông giữa người kế vị thánh Phero và các Ðức giám mục, giữa các mục tử và giáo dân.

Theo Ðức thánh cha, các Hội đồng Giám mục không bao giờ thay thế cho tác vụ của từng Giám mục. Hội đồng Giám mục chỉ là khí cụ của sự "hiệp thông yêu thương giữa các Ðức giám mục và Ðức giáo hoàng cũng như giữa các thành viên của hội đồng. Các Hội đồng Giám mục cũng giúp cho các Ðức giám mục thực thi một cách hài hòa một số chức năng mục vụ vì lợi ích của các tín hữu và các công dân trong một lãnh thổ nhứt định".

Ðề cập đến việc tái rao giảng Tin Mừng, Ðức thánh cha kêu gọi thăng tiến vào bảo vệ đức tin và luân lý, mục vụ ơn gọi, đại kết, bảo vệ sự sống con người và định chế gia đình, quyền của cha mẹ được giáo dục con cái cũng như tự do tôn giáo , hòa bình và công bình xã hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page