Cuộc thanh lý của

Tòa thánh tại Ái Nhĩ Lan

 

Cuộc thanh lý của Tòa thánh tại Ái Nhĩ Lan.

[National Catholic Register , CNS 12/11/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Tòa thánh thông báo: cuộc thanh lý của một phái đoàn Tòa thánh tại 4 Tổng giáo phận, các chủng viện và dòng tu tại Ái Nhĩ Lan đã chính thức khởi sự vào hôm 11 tháng 11 năm 2010.

Tòa thánh đã cho công bố một thông cáo, theo đó các vị thanh tra được Ðức thánh cha Benedicto XVI bổ nhiệm sẽ bắt đầu mở cuộc điều tra về vấn đề mà một bản báo cáo của chính phủ Ái Nhĩ Lan gọi là "một nền văn hóa ém nhẹm" từ nhiều thập niên qua.

Cuộc thanh lý này đã được Ðức thánh cha loan báo trong lá thư gởi cho người Công giáo Ái Nhĩ Lan dạo tháng 3 năm 2010. Trong lá thư, Ðức thánh cha đã bày tỏ đau buồn và hối tiếc sâu xa về những lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục nước này và về những thiếu sót của hàng giáo phẩm nước này trong việc xử lý các vụ lạm dụng tình dục trong Giáo hội.

Thông cáo của Tòa thánh nói rằng các vị thanh tra sẽ không xử lý các vụ lạm dụng tình dục mới, bởi vì nếu có xảy ra, thì cần phải được cấp tốc báo cho chính quyền dân sự và giáo quyền địa phương.

Tuy nhiên, các vị thanh tra được Ðức thánh cha bổ nhiệm sẽ luôn sẵn sàng tiếp xúc và lắng nghe các nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục.

Thông cáo của Tòa thánh viết rằng các nạn nhân và gia đình họ "sẽ được đối xử bằng tình cha con, qua đó chính Ðức thánh cha đã từng đối xử với họ khi ngài chào thăm, lắng nghe những người đã từng là nạn nhân của tội ác khủng khiếp này".

Các viên thanh tra của Tòa thánh sẽ xét xem các đường hướng được Giáo hội tại Ái Nhĩ Lan đề ra hồi năm 2009 có thực sự ngăn ngừa được các vụ lạm dụng trẻ em trong các trường Công giáo và các giáo xứ không.

Thông cáo có đoạn viết: "cuộc thanh lý sẽ tìm hiểu xem mối quan hệ hổ tương của các thành phần khác nhau trong Giáo hội, các chủng viện và cộng đoàn tu có nâng đỡ họ trên con đường canh tân sâu xa đã được Giáo hội tại Ái Nhĩ Lan đề ra không".

Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa thánh, nói rằng các qui luật và đường hướng được đề ra để đối phó với các vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục tại Ái Nhĩ Lan đã được chính Ðức thánh cha phê chuẩn. Cha Lombardi giải thích rằng đây là kết quả của các cuộc gặp gỡ tại Tòa thánh giữa các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan, các viên thanh tra và các vị đứng đầu các cơ quan giáo triều, trong đó có phủ quốc khanh Tòa thánh.

Cha Lombardi cho các ký giả biết rằng kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2010, các vị thanh tra do Ðức thánh cha bổ nhiệm sẽ bắt đầu tổ chức thời khóa biểu riêng của mỗi vị khi đến các giáo phận được chỉ định.

Ngoài 4 vị được ủy thác cho việc thanh tra một số tổng giáo phận, Ðức thánh cha còn bổ nhiệm Ðức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Hoa kỳ, làm thanh tra tại các chủng viện Ái Nhĩ Lan. Vị Tổng giám mục này sẽ xét xem các chủng viện Ái Nhĩ Lan có đề ra các chính sách thanh lọc và các thủ tục cũng như các chương trình giáo dục để bảo vệ trẻ em không. Theo dự trù, Ðức cha Dolan sẽ thanh lý tại 5 chủng viện Ái Nhĩ Lan, kể cả giáo hoàng học viện của Ái Nhĩ Lan tại Roma.

Trong phái đoàn thanh tra cũng sẽ có hai nữ tu và hai linh mục chuyên trách về việc điều tra tại các dòng tu ở Ái Nhĩ Lan.

Thông cáo của Tòa thánh nói rằng các vị thanh tra sẽ gặp gỡ và lắng nghe các vị lãnh đạo của Giáo hội Ái Nhĩ Lan, trong đó có các Giám mục, các tổng đại diện giáo phận cũng như thẩm phán các tòa án Giáo hội.

Thông cáo kêu gọi những ai muốn gặp gỡ với các vị thanh tra hãy viết thư về văn phòng của tòa sứ thần tại Ái Nhĩ Lan để xin hẹn trước. Mỗi giáo phận được khuyến khích tổ chức một buổi sám hối với sự hiện diện của viên thanh tra. Trong lá thư gởi cho người Công giáo Ái Nhĩ Lan hồi tháng 3 năm 2010, chính Ðức thánh cha đã kêu gọi tổ chức những buổi lễ sám hối, cầu nguyện và ăn chay.

Tòa thánh cho biết: giai đoạn đầu của cuộc thanh tra bắt đầu vào ngày 11 tháng 11 năm 2010 và sẽ kết thúc vào dịp lễ Phục Sinh năm 2011. Cha Lombardi nói rằng theo dự trù có thể các vị thanh tra và các cơ quan Tòa thánh có liên hệ đến cuộc thanh tra như bộ giám mục, bộ đời sống thánh hiến và bộ giáo dục Công giáo, sẽ gặp nhau vào mùa xuân năm 2011 để tiến hành giai đoạn hai của cuộc thanh tra, tức con đường canh tân.

Tưởng cũng nên nhắc lại: các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan đã có cuộc gặp gỡ với Ðức thánh cha hồi tháng 2 năm 2010 sau khi một cuộc điều tra độc lập cho công bố một bản báo cáo nói rằng Giáo hội tại Ái Nhĩ Lan đã đeo đuổi chính sách "ém nhẹm" khi xử lý với các vụ lạm dụng tình dục diễn ra trong tổng giáo phận Dublin từ năm 1975 đến năm 2004.

Nhiều bản báo cáo khác cũng nói rằng vấn đề đã lan rộng sang nhiều giáo phận khác và với ngay cả sự đồng lỏa của chính quyền Ái Nhĩ Lan.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page