Ðức thánh cha khẳng định:

Giáo hội không phải là

một tổ chức tìm kiếm lợi nhuận

 

Ðức thánh cha khẳng định: Giáo hội không phải là một tổ chức tìm kiếm lợi nhuận.

Vatican [AFP 11/11/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI khẳng định rằng Giáo hội không phải là một tổ chức tìm kiếm lợi nhuận.

Trong một cuốn sách sẽ được giới thiệu vào ngày 23 tháng 11 năm 2010, Ðức thánh cha nói: "chúng tôi không phải là một trung tâm sản xuất, chúng tôi không phải là một xí nghiệp tìm kiếm lợi nhuận. Chúng tôi là Giáo hội".

Ðược biết cuốn sách mới này có tựa đề "Ánh sáng của thế giới, Giáo hoàng, Giáo hội và những dấu chỉ của thời đại". Ðây là một thu thập những trao đổi của Ðức thánh cha với ký giả người Ðức Peter Seewald từ ngày 26 đến 31 tháng 7 năm 2010 tại Castel Gandolfo.

Theo tuần báo Ý Panorama, cuốn sách dài 284 trang này được ấn hành lần đầu tiên với 50 ngàn số. Nguyên bản bằng tiếng Ðức sẽ được dịch sang 18 thứ tiếng.

Ðược báo Panorama trích dẫn, Ðức thánh cha khẳng định với ký giả Seewald như sau: "chúng tôi là một cộng đồng gồm những người sống bằng đức tin. Mục đích không phải là tạo ra lợi nhuận hay tìm kiếm sự thành công trong việc mua bán".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page